علیه موج جدید اعدام ها به پا خیزیم!

رژیم ترور و سرکوب اسلامی بازهم قربانی گرفت و دست به جنایت زد. در یک ماه گذشته هر هشت ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است. به این وضع باید پایان داد. تا کی باید شاهد این جنایات بود و دست به هیچ اقدامی نزد؟ ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی زیر تیغ اعدام قرار دارند، انسانهایی که به خاطر مبارزه برای آزادی وعلیه استبداد حاکم بر کشور دستگیر شده اند و شجاعانه مقاومت می کنند. جمهوری اسلامی می خواهد با نگه داشتن شمشیر اعدام بر سر زندانیان، در آنان و در میان مردم ایران رعب و وحشت ایجاد کرده و آن ها را از ادامه تلاش برای کسب آزادی و حقوق از دست رفته خود بازدارد. تنها تلاش هم گام و سراسری ما می تواند این توطئه جمهوری اسلامی را ختثی کند. بیایید اعتراض خود نسبت به این موج سرکوب و اعدام را به جامعه جهانی برسانیم، و از تمام افراد و جریاناتی که برای جان انسانها ارزشی قائل هستند، برای توقف اعدامها در ایران درخواست حمایت کنیم. ما همراه با بسیاری کانونها و نهادهای حقوق بشری و مدافع زندانیان سیاسی از همه هموطنان و آزادیخواهان دعوت می کنیم برای رساندن این پیام و اعمال فشار بر رژیم اسلامی برای پایان دادن به این جنایتها علیه بشریت، روز شنبه ۵ فوریه ۲۰۱۱، در ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰بعد از ظهر، روبروی کلیسای راینولدی – دورتموند گردهم آیند.

افزودن نظر جدید