شب همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران

هم میهنان آزاده! حزب کمونیست فرانسه در ادامه سیاست همبستگی با مبارزات مردم ایران، شبی را برای همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران در روز جمعه 4 فوریه تدارک دیده است. در این شب ابتدا فیلمی از جمشید گلمکانی درباره نگاه به زنان ایرانی در تلویزیون فرانسه به نمایش گذاشته می شود و در ادامه خانمها آزاده کیان (محقق)، شهین هیرمن پور (وکیل و فعال سیاسی)، فریبا ثابت (زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی)، پروانه حیدری از "اتحاد زنان دموکراتیک کردستان ایران" و آقای بابک اکبری-فراهانی (از کمیته ضد سرکوب) در باره مسائل تاریخچه و حال جنبش زنان و نظام قضائی زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی سخن خواهند گفت. سپس حاضرین به گفت و شنود با سخنرانان خواهند پرداخت. پس از آنتراکت و صرف بوفه ایرانی گروه هنری با همکاری دلیر کمانگر به اجرای موسیقی ایرانی خواهد پرداخت. این برنامه تحت سرپرستی آقای ژاک فتح (دبیر دپارتمان بین ا لمللی حزب کمونیست) و خانم لورانس کوهن مسئول بخش زنان حزب کمونیست اجرا خواهد شد. مکان: مقر حزب کمونیست در شماره ۲ میدان کلنل فابین درپاریس بیستم (مترو کلنل فابین(Colonel Fabien Ligne شرع: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز ۴ فوریه 2011

افزودن نظر جدید