کنفرانس لائیسیته در ایران

  زمان : جمعه، ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ ساعت ورود به سالن ۱۹ نشانی :Campus de la Plaine ULB, CP-236 Accès 2, Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Bruxelles, Belgique ورودی رایگان و با پذیرایی نوشیدنی این برنامه به زبانهای پارسی و فرانسه خواهد بود و از اینترنت همزمان پخش خواهد شد. • دکتر مهرداد درویش پور، جامعه شناس، استاد دانشگاه : جدایی دین و دولت شرط استقرار دمکراسی • دکتر شهلا شفیق، نویسنده و تلاشگر حقوق زنان : لائیسیته و حقوق زنان • ناصر کاخساز، نویسنده : سکولاریسم ، مذهب و ایدئولوژی • پیر گالاند، رئیس سازمان لائیسیته بلژیک : انیورسالیته لائیسیته • دکتر فیروزه نهاوندی، استاد دانشگاه لائیک بروکسل و مدیر مرکز پژوهش های توسعه و هم یاری های بین المللی: لائیسیته در سرزمین های اسلامی • دکتر محمد رضا نیکفر، پژوهشگر در حوزه فلسفه : سکولاریزاسیون: رفع تبعیض و انتگراسیون فدراسیون اروپرس انور میرستاری ۰۴۷۵۷۱۶۹۲۵ europerse@gmail.com

افزودن نظر جدید