تور دوچرخه سواری مشترک عفو بین الملل و ایران آزاد

 به دنبال فراخوان سراسری ایرانیان به مناسبت بزرگداشت

اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر

تور دوچرخه سواری مشترک عفو بین الملل و ا یران آزاد

با حمل شعارهایی در بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر و

در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران

شروع: ساعت 11:00 تا 11:30 - روبه روی ایستگاه راه آهن مرکزی شهر بوخوم مقصد: حدود ساعت 14:00 تا 15:00 میز اطلاع رسانی به همراه موزیک در Recklinghausen, Ruhrfestspielhaus, Stadt Garten ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی - آلمان www.iran-freedom.euinfo@iran-freedom.eu • Facebook Iran-Freedom • Tel.: 0171 411 77 21    

افزودن نظر جدید