برگزاری مراسم یادبود مامه غنی بلوریان در برلین

برای بزرگداشت ياد مامه غنی بلوريان، از رهبران سرشناس مردم کردستان

و مبارز راه صلح، آزادی، عدالت و بهروزی مردم ايران ، گرد هم آئيم.

زمان: ساعت 30/18روز شنبه 21 ماه مه 2001

مکان: شهرداری شونه برگ

« کميته ی برگزاری بزرگداشت مامه غنی بلوريان»

افزودن نظر جدید