سه نهال و یک چنار

روز ٦ مای سالگرد اعدام دنیز گزمیش و یارانش از بنیانگزاران و رهبران جنبش چریکی ترکیه در سال ١٩٧٢ می باشد. محاکمات دنیز و یارانش به درازا کشید. وکیل مدافع آنان خالد چلنگ در طول محاکمات دنیز و یارانش همواره در کنار آنان ماند و از آنان و آرمانهایشان دفاع کرد. به طوری که خالد چلنگ علاوه بر وکالت آنان به دوست و رفیقی قابل اطمینان و قابل اتکا برای دنیز و یارانش تبدیل شد. زمانی که بعد از گرفتن حکم اعدام، دنیز و یارانش بخاطر بدرفتاری پلیس و زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند، فقط خالد چلنگ با گفتن اینکه "دنیز اگر شما به این اعتصاب غذا ادامه بدهید و در یک حال نحیف و زاری به پای چوبه دار بروید. مخالفین و دشمنان شما بعد از اعدامتان تبلیغ خواهند کرد که دنیز و یارانش ترسیده بودند و با پاهای لرزان به پای چوبه دار رفتند." دنیز و یارانش را برای پایان اعتصاب غذا اقناع کرد.

 

 

دنیز و یارانش از خالد چلنگ خواستند که شب اعدام آنان در پیش آنان حضور داشته باشد، تا مبادا بعد از مرگ آنان حرفی بر خلاف واقع زده بشود. این درخواست دنیز و یارانش را خالد چلنگ پذیرفت. اما آن شب برای خالد چلنگ به کابوسی برای تمام عمرش تبدیل شد. کابوسی که هیچگاه از زندگی او رخت بر نبست. آقای خالد چلنگ تحت تاثیر محاکمات و رفقات و روابط عاطفی که با دنیز و یارانش شکل گرفته بود، بعد از اعدام دنیز و رفقایش رمانی با نام "لحظههای شب اعدام" نوشت. در طول تمامی این سالها همواره در سالگرد اعدام دنیز و یارانش آقای خالد چلنگ روز ٦ مای در سالگرد اعدام آنان بر سر مزار آنان حاضر شد و یادشان را گرامی داشت.

امسال گرامی داشت سالگرد اعدام دنیز و یارانش مصادف شد با فوت یار وفادار آنان آقای خالد چلنگ که درست شب ٦ مای ٢٠١١ در سن ٨٩ سالگی فوت کرد و در کنار دنیز گزمیش و یارانش به خاک سپرده شد. مراسم خاکسپاری خالد چلنگ با شرکت هزاران تن از یاران و هوادران دنیز گزمیش و یارانش و جنبش چپ ترکیه برگزار شد. نمایندگان و اعضا و دوستداران تمامی احزاب و سازمانها و نهادهای چپ ترکیه در این مراسم شرکت کرده بودند. بر سر مزار خالد چلنگ بنا به وصیتش سرود انترناسیونال خوانده شد. دخترانش و همسر خالد چلنگ و نمایندگان احزاب و شخصیتهای چپ ترکیه با سخنرانی بر سر مزار آنان یک بار دیگر با تاکید بر آرمانهای آنان بر زنده بودن و ادامه راه آنان تاکید کردند.

 

 

از طرف نماینده رهبری حزب امک EMEK Partisy ترکیه با تاکید بر مبارزات فراموش ناشدنی خالد چلنگ بیان شد. "خالد چلنگ، فقط به بیان آخرین حرفهای تاریخی دنیز گزمیش، یوسف اسلان و حسین اینان اکتفا نکرد، بلکه تا آخرین نفس مدافع و ادامه دهنده مبارزات آنان برای دمکراسی و آزادی باقی ماند. در ٦ مای هر سال مانند پدری که سه فرزندش را از دست داده باشد، منقلب شد، گریه کرد و بر علیه آنچه که گذشت طغیان کرد. وکیل دنیزها، در ٣٩مین سالگرد اعدام دنیزها در خاک وطنی که خیلی عزیزش میداشت، در قلب خلقش جاودانه شد."

در صحبتهای نماینده سندیکای نویسندگان ترکیه بر مخالفت و ایستادگی خالد چلنگ بر علیه سرکوب انقلابیون و انقلاب از طرف گروههای فاشیستی بعنوان وکیل مدافع آنان تاکید شد. در ادامه گفت: "او مبارزات خلق را توصیف کرد. آنگونه که خواست زندگی کرد و در قلب ما نیز جاودانه شد."

دختر خالد چلنگ، سرپیل SERPİL ÇELENK بر سر مزار باباش گفت: "امروز 6 مای، روزی است که دنیز، یوسف و حسین توسط نظامیان به قتل رسیدند و امروز بابام، رفیقم، وکیلم به آنها پیوست. پدرم با مبارزات دنیزها یعنی سوسیالیسم، یعنی استقلال، یعنی دمکراسی، یعنی مبارزه برای یک دنیای بی طبقه و بدون استعمار آنقدر عجین شد که حتی برای اینکه با آنها باشد، بنظرم میاید روز مرگ خودش را هم همان روز انتخاب کرده است. ... بابام چه چیزی را به ما یاد داد: بابام به همه امان سر فرود نیاوردن را، به نظم سرمایه مطلقا تسلیم نشدن را، هیچ زمانی ترک نکردن مبارزه برای سوسیالیسم را، اعتقاد داشتن، سر بلند ایستادن، در برابر هیچ کس خم نشدن را، تا به آخر و تا نفس آخر بر دفاع و مبارزه برای اعتقادات را به ما یاد داد."

در مراسم خاکسپاری خالد چلنگ نمایندگان احزاب و شخصیتهای سیاسی و چپ ترکیه هر یک با گرامی داشت یاد و خاطره او بر جنبه ها و خصایل انسانی و مبارزاتی او تاکید کردند. با خواندن ترانه سرود یاد و خاطره او را گرامی داشتند. خیلی از کانالهای تلویزیونی ترکیه نیز این مراسم را پوشش خبری داده بودند.

یادش گرامی باد

وهاب انصاری

٦ مای ٢٠١١

افزودن نظر جدید