برگزاری مراسم یادبود مامه غنی بلوریان در برلین

برای بزرگداشت ياد مامه غنی بلوريان، از رهبران سرشناس مردم کردستان و مبارز راه صلح، آزادی، عدالت و بهروزی مردم ايران گرد هم آئيم. در اين مراسم فرخ نگهدار، حامد گوهری و توفيق سهرابی سخن خواهند گفت.

زمان: ساعت18:30روز شنبه 21 ماه مه 2011

مکان: شهرداری شونه برگ Berlin 10825 John-F.-Kennedy-Platz 1

« کميته ی برگزاری بزرگداشت مامه غنی بلوريان»

افزودن نظر جدید