سخنرانی دکتر اردشیر امیرارجمند در نیویورک و نیوجرسی

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد مهندس میرحسین موسوی

 

 

نیویورک:  «جنبش سبز و نقش آن در آینده ایران»

(برنامه به زبان فارسی)

 

یكشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱

ساعت ۵ ـ ۸ بعداز ظهر

مکان: نیوسکول خیابان ۱۱، شماره 65    طبقه پنجم، سالن وولمان

منهتن- نیویورک

سازماندهنده: کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران

---------------------------

نیوجرسی:  «موقعیت کنونی و چشمانداز آیندهٔ جنبش سبز»

(برنامه به زبان انگلیسی)

زمان: دوشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱

ساعت ۷ ـ ۹ بعداز ظهر

مکان: دانشگاه ایالتی راتگرز

موری هال، اتاق ۲۱۰

خیابان جرج، شماره ۵۱۰

نیوبرانزویک، نیوجرسی

سازماندهندگان:

کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران

مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز

افزودن نظر جدید