آمار محرومان از تحصیل در ایران

خواهشمند است در ایمیل ارسالی، در صورت تمایل، نام، رشته و دانشگاه محل تحصیل، نوع محرومیت از تحصیل و علتی که برای آن به نظرتان می رسد را اعلام کنید.

بدیهی است، کلیه اطلاعات دریافت شده تنها در اختیار شورا قرار دارد و بدون اطلاع و موافقت، به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد.

 

شایان ذکر است شورا از سال 1386 به جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات محرومان از تحصیل در ایران می پردازد.

 

برای آشنایی بیشتر با این شورا به صفحۀ اینترنتی آن به نشانی  showra.blogspot.com  و یا صفحه فیسبوک شورا facebook.com/showra مراجعه کنید.

افزودن نظر جدید