«همراهان جنبش سبز مردم ایران در برلین» برگزار می کندبزرگداشت دومیّن سالگرد بیست و دوم خرداد و گرامیداشت عزت الله و هاله سحابی

«همراهان جنبش سبز مردم ايران در برلين» برگزار می کند

بزرگداشت دوميّن سالگرد بيست و دوم خرداد و گراميداشت عزت الله و هاله سحابی

سخنرانی و پرسش و پاسخ

سخنرانان: منصوره شجاعی (از فعالين جنبش زنان)، حسن يوسفی اشکوری (از فعالين ملی ـ مذهبی و ياران زنده ياد مهندس عزتالله سحابی) و مسعود بهنود (روزنامه نگار)

زمان: شنبه ١١ ژوئن ٢٠١١ (11.06.2011)، ساعت ١٨

مکان: شهرداری تيرگارتن، سالن BVV-Saal

آدرس:

Rathaus Tiergarten

Mathilde-Jacob-Platz 1(Turmstr., Ecke Jonasstr.)

10551 Berlin

U-Bahn Turmstr. (U9)

Bus: M27, 101 und 123 (Haltestelle Rathaus Tiergarten)

افزودن نظر جدید