فراخوان بیست و دوم تیرماه، روز ابراز بیزاری از تروریزم دولتی

مردم مبارز کردستان !
سازمانهای مدنی و کلیه فعالان مبارزات مدنی در کردستان ایران!
هواداران عدالت، صلح و حقوق بشر!
در آستانه بیست و دوم تیر ماه 1390 ، بیست و دومین سالگرد ترور رهبر صلح طلب،
د.عبدالرحمن قاسملو، شخصیت آزادیخواه و مبارز پیگیر دفاع از حقوق انسانی مردم کردستان ،آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس در بند سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان طی پیامی که از زندان صادر کرده است، خواستار آن گشته که روز بیست و دوم تیر ماه، بدین دلیل که نمونه آشکاری از تروریزم دولتی در آن روی داده است به روز "سرکوب تروریزم دولتی توسط جامعه مدنی " بدل گردد. رئیس سازمان حقوق بشرکردستان و کاندیدای جایزه صلح نوبل 2011 که در پیام خویش ساکنان استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، همدان و خراسان شمالی را خطاب قرار داده است، همچنین میخواهد بدلیل آنکه در تیر ماه 1384 اعتراضهای مدنی سرتاسری مردم کرد مورد سرکوب خشن دولت قرار گرفت، این روز و بطور کلی ماه تیربه روز محکوم کردن سرکوب دولتی اعتراضات مسالمتآمیز بدل گردد.
حزب دمکرات کردستان ازاین موضع مدنی و در همان حال شجاعانه آقای محمد صدیق کبودوند استقبال و حمایت میکند. همچنین اطمینان داریم مردم کردستان ایران و کردها در هر نقطه ایران که سالهاست در روز بیست و دوم تیرماه وفاداری خود به آرمانهای رهبر شهیدشان وبیزاری خویش از رژیم تروریست و تروریستپرور جمهوری اسلامی را به شیوههای گوناگون به نمایش گذاردهاند ازپیام رئیس سازمان حقوق بشرکردستان استقبال و حمایت خواهند کرد.
بدین مناسبت ما نیز ساکنان کردستان ایران و استانهای کردنشین سراسرایران را خطاب قرار داده و ازآنها میخواهیم نظیر سالهای گذشته و متحدتر و قاطعانهتر از همیشه در روز بیست و دوم تیر و دیگر روزهای این ماه به میدان بیایید تا بیزاری خویش را از تروریزم و سرکوب دولتی علیه فعالیت و مبارزه صلحطلبانه و مسالمتآمیز رهبران ومبارزان ملتتان تکرار نمایید. شما در حماسهآفرینی در روز بیست و دوم تیرماه از تجربه غنی و در عین حال افتخارآمیزی برخوردار هستید. به همین دلیل حال که رژیمهای دیکتاتوردر منطقه ، بیش از هر زمانی در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند و جمهوری اسلامی بدلیل ارتکاب جنایت، تروریزم و سرکوب علیه خلقهای ایران تحت نظارت بینالمللی قرار دارد، متحدانه و به شیوهی مسالمتآمیز بیزاری خود از این رژیم تروریست و پایبندی خویش به حقوق ملی و انسانی خود را تکرار نمایید.
حزب دمکرات کردستان با عنایت به تجربه سالهای گذشته و نیز به منظورنمایش و بازتاب هرچه بهتر نارضایتی مردم کردستان ازتروریزم و سرکوب دولتی در بیست و دوم تیر ماه خواهان آنست که :
1- روز 22 تیر را به روز اعتصاب عمومی بدل سازید و همگام با تعطیلی مغازهها و بازار در هر شهرو شهرکی، از رفتن به محل کار خودداری نمایید.
2- ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه، بیست و دوم تیر بوقت تهران در هر کجا که هستید بویژه در شهرها و معابر و اماکن عمومی به مدت یک دقیقه چراغ خودروهای خویش را روشن کرده و بوق آن را بصدا درآورید.
3- در روز بیست و دوم تیرماه به شیوههای گوناگون یاد و خاطره رهبرشهید دکتر قاسملو را گرامی بدارید، مجددأ به سخنان وی گوش فرا دهید، بیانات وی را به دوستان و آشنایان خویش اس.ام.اس کنید و همگام با فعالیت تبلیغی مختلف بدین مناسبت، به بازدید خانواده شهدای کردستان بروید، بر سر مزار شهدا حضور یافته و وفاداری خویش به آرمانهای آنها را تکرار نمایید.
4- ساعت 10 شامگاه چهارشنبه، بیست و دوم تیر به وقت تهران، بیاد جنایت وین چراغ منازل خود را به مدت 3 دقیقه خاموش کنید و طی آن شعار " قاسملو! قاسملو! راهت ادامه دارد" را تکرار نمایید.
5- در روز 22م تیرماه و روزهای پیش و پس از آن هشیار و آماده باشید تا در صورت یورش و حمله نیروهای سرکوبگر به مغازهها، منازل و جان هر هممیهنی یکپارچه به مقابله علیه آنها برخیزید.
حزب دمکرات کردستان به موضع ملی و متحدانه شما در بیست و دوم تیر درود میفرستد و پیشاپیش به هر فرد شرکت کننده در این حماسه مدنی و سراسری علیه تروریزم و سرکوب دولتی دستمریزاد میگوید.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
14 تیر 1390
5 ژوئیه 2011

افزودن نظر جدید