مراسم یادمان جانباختگان جنبش مردمی ایران در آخن برگزار میشود

کانون رهآورد مراسم يادمان جانباختگان جنبش سبز مردم ايران را در روز يکشنبه دهم ژوییە 2011, برابر با 19 تیر ماە 1390,  در شهر آخن برگزار خواهد کرد.

در اين مراسم آقای عبدالکريم لاهيجی، نايبرئيس فدراسيون بينالمللی جوامع حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به همراه خانمها خديجه مقدم و منصوره شجاعی، دو تن از فعالان حقوق زنان و از بنيانگذاران کمپين يک ميليون امضاء به سخنرانی خواهند پرداخت.

اين مراسم در محل ساختمان مارتين لوتر هاوس آخن در ساعت ۱۶ برگزار میشود.

از علاقهمندان دعوت میکنيم تا برای بزرگداشت جانباختگان جنبش آزادیخواهانهی مردم ايران، از سهراب اعرابی تا هاله سحابی و هدی صابر، در اين گردهمايی حضور يابند

افزودن نظر جدید