گزارشی از برپایی نمایشکاه عکس و فیلم در شهر گلزن کرشه آلمان

اين نمايشگاه که مورد بازديد صدها شرکت کننده قرار گرفت، با حمايت گروههای مختلف آلمانی و خارجی همراه بود. آنها ضمن همدردی و همبستگی با دانشجويان ايرانی و مردم مبارز ميهن مان، عدم اطلاع رسانی رسانه های اروپايی در مورد انعکاس سرکوب ها و زندانيان اخير را محکوم می نمودند.

 در اين جشن و گردهمآيی که از ساعت   2 بعد ازظهر تا  8 شب  شنبه برگزار شد، گروههای مختلف هنری هم برای مردم برنامه های متنوعی را اجرا نمودند.

افزودن نظر جدید