سپاه بر منبع اصلی درآمد و بر شریان اقتصاد کشور چنگ انداخت

محمود احمدی نژاد و مجلس، دو دستی وزارت نفت را تقديم فرماندهان سپاه کردند. رستم قاسمی رئيس قرارگاه خاتمالانبیاء در صندلی صدارت نشست و سپاه ثروتمندترين وزارتخانه را در چنگ خود گرفت. بدين ترتيب روندی که با روی کار آمدن احمدی نژاد شکل گرفته بود، تکميل گرديد. دولت احمدی نژاد در شش سال گذشته پروژه های کلان نفتی را بدون انجام تشريفات مناقصه به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار کرد. به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تا کنون پروژه های نفتی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه سپرده شده اند. سپاه به قبضه پروژه های نفتی به ارزش ٢٥ ميليارد دلار هم قانع نيست. محمد علی جعفری سه روز پس از جلسه رای اعتماد مجلس به اولین وزیر نفت نظامی تاریخ ایران، در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء، خواستار افزایش "سهم سپاه" در قراردادهای نفتی شد. او در اين مراسم گفت: "سپاه باید نقش پیش برنده ای در جبهههای اقتصادی کشور داشته باشد. ما سپاهیان خوشحال هستیم که یک پاسدار در راس وزارت نفت، جایی که محور اساسی برای اداره کشور است، قرار گرفته است. هر چند که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کار فراوان است و در هر مقطع زمانی کارهای خوبی انجام می گیرد که زمینه ساز اقدامات بعدی است، اما انتظار ویژه ای از وزارت نفت وجود دارد". دولت احمدی نژاد ۵۰ درصد پروژههای صنعت نفت را که در برنامه پنجم توسعه پيش بينی شده و به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار است، به تصویب رسانده و نیمی دیگر به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار را در دستور بررسی قرار داده است. با قبضه وزارت نفت توسط سپاه و تشديد تحريم های بين المللی و خروج شرکت های بزرگ نفتی خارجی از ايران، به احتمال قوی پروژه های مصوب دولت به قرارگاه خاتمالانبیاء سپرده خواهد شد. وزارت نفت زمانی به سپاه واگذار شده است که صنعت نفت در وضعيت به شدت نامطلوبی قرار دارد. به گفته نژاد حسينيان سياست های دولت احمدی نژاد صنعت نفت را شخم زده و شرايط فعلی آن به شدت نابسامان است. به گفته وی: " انتصاب مديران ناآشنا و کم تجربه باعث نابسامانی در صنعت نفت شده است. وقتی آخرین وزیر نفت دولت دهم معرفی و نسبت به عدم دانش و تجربه وی در نفت اعتراض شد، گفته شد که وی مدیری استراتژیست است؛ شش ماه درباره نفت مطالعه و تحقیق می کند و بعد کار اصلاحات در نفت را شروع خواهد کرد. بعد شش ماه آقای وزیر با صدور دستور توقف کلیه عملیات سواپ، اولین سیاست اصلاحی خود را اعلام کرد. حالا کارشناسان ماه هاست که بدنبال راه اندازی مجدد عملیات سواپ هستند ولی شرکت های مربوطه زیر بار نمی روند". اکنون يکی از فرمانده سپاه را در راس وزرارت نفت گذاشته اند تا صنعت نفت را سامان بخشد و به مقابله با تحريم های بين المللی که لطمه جدی به صنعت نفت زده است، برخيزد. آنچه مشخص است فرمانده سپاه نه قادر خواهد شد پيآمدهای زيانبار تحريم های بين المللی را جبران کند و نه به صنعت نفت سروسامان بخشد. برای سپاه آنچه اهميت دارد قبضه وزارت نفت است. اقتصاد ايران به صنعت نفت و درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. سپاه با اين اقدام بر منبع اصلی ثروت و بر شريان اقتصادی کشور دست انداخته است. اين امر نقش سپاه را هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سياسی بالا برده و بر قدرت آن خواهد افزود. فعاليت اقتصادی سپاه محدود به صنعت نفت و گاز نيست و حوزه های وسيعی را در برمی گيرد. کمتر حوزه اقتصادی را می توان يافت که سپاه در آن حضور نداشته باشد. خامنه ای و احمدی نژاد راه را برای گسترش فعاليت اقتصاد سپاه باز کرده و سپاه در شش سال گذشته به طور بی سابقه ای حوزه های فعاليت خود را وسعت بخشيده و تعداد زيادی از واحدهای توليدی را به تملک خود در آورده است. سپاه عملا به يک کارتل بزرگ در کشور ما تبديل شده است. کارتلی که به ارگان قهر مجهز است و به راحتی می تواند رقبای خود را شکست دهد. سپاه در عرصه اقتصادی در مقايسه با بخش خصوصی از امکانات و امتيازات فوق العاده ای بهره می برد. سپاه از امکان دسترسی به سرمايه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی و مراکز مالی وابسته به سپاه برخوردار است، از حسابرسی دولتی معاف است، به دولت ماليات پرداخت نمی کند و از پرداخت گمرگ معاف است. بهمين خاطر سپاه براحتی قادر است بخش خصوصی را از ميدان رقابت بدر کند و پروژه های کلان را در اختيار خود گيرد. حضور گسترده سپاه در اقتصاد کشور، بهره گيری آن از امکانات دولتی و از قوه قهر ـ مورد فرودگاه امام خمينی ـ عدم پرداخت ماليات به دولت و استفاده از معافيت گمرگی، چنگ انداختن بر مخابرات کشور و واحدهای بزرگ توليدی، وضعيت ناهنجاری را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. اقتصاد کشور با چنين وضعی بسامان نخواهد شد، شاخص های کلان اقتصادی مداوما کاهش خواهد يافت، اقتصاد کشور از بحران رکود اقتصادی و تورم بيرون نخواهد آمد و واحدهای توليدی ورشکسته شده و بر ميزان بيکاری افزوده خواهد شد. هم اکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور دست سپاه و بنيادها است و از حيطه نظارت دولت خارج است. با چنين وضعی نمی توان برای اقتصاد کشور برنامه ريزی کرد. سپاه با چنگ انداختن براقتصاد کشور، پايه های قدرت خود را گسترش داده و تحکيم می بخشد. هرچه زمان می گذرد سپاه در سايه رهبری خامنه ای و رياست جمهوری احمدی نژاد در ساخت و بافت جامعه ريشه می دواند و به پديده پايدار تبديل می گردد. پديده ای که مشابه آن در کشورهای همسايه ايران ديده می شود. در ترکيه روند قطع دست ارتش از سياست در جريان است اما در ايران روند دخالت سپاه نه تنها در حوزه سياست، بلکه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، رسانه ها، امنيت داخلی، سياست های کلان کشور، سياست خارجی.... در حال گسترش است. اين خطر را بايد دريافت و عليه آن مبارزه کرد.    

افزودن نظر جدید