از کشتار دهه ی 60 تا جنایت 67 در بستر 32 سال سرکوب جمهوری اسلامی

  سخنرانان برنامه: - خانم شورا مکارمی؛ نویسنده و فرزند جانباخته از فرانسه - دکتر رضا کاظم زاده؛ روان شناس از بلژیک - به همراه بخش های دیگری که به منظور بازخوانی این جنایت تدارک دیده شده است. هدف ما بررسی، معرفی و شکافتن ابعاد این جنایت به منظور آشناکردن و پاسخ گویی به مخاطبی است که در این جامعه می زید و لزوماً ایرانی نیست. به مخاطبی که فارغ از بلندگوها و رسانه های این دنیا، به دنبال یافتن ابعاد بیشتری از حقیقت ماجرا است. به همین منظور برنامه را به زبان فرانسه برگزار خواهیم کرد تا امکان مشارکت این مخاطبان آسان تر فراهم شود. در کنار آن از امکان ترجمه ی هم زمان برنامه به فارسی هم برخوردار خواهیم بود. انتظاری که از این برنامه می رود اینست که ضمن حضور خود، به فضای بحث و جدل، پرسش و بررسی ریشه های جنایتی که "نه فراموش شدنی و نه بخشیدنی است" بپردازیم. جنایت سیستمی تئوکراتیک و بر قدرت نشسته را در آخرین سنگرهای مبارزه ی مردم و بر بهترین فرزندان این آب و خاک به گفتگو بنشینیم. زمان: ساعت 18 تا 22 جمعه 23 سپتامبر 2011 آدرس: Rue du Fort 35, 1060 St-Gillis, Belgium  

افزودن نظر جدید