با ما همراه شوید!

  هم ميهنان آزاده ساکن آلمان! روز 5 شهريور بدنبال رد دوفوريتی طرح نجات درياچه اروميه در مجلس، هزاران تن از مردم مبارز اروميه و تبريز به خيابان ها آمده و يکبار ديگر با عزم راسخ برای اعتراض خود به بی توجهی مسئولان رژيم ايران و نديده گرفتن اين فاجعه زيان بار، که زندگی بيش از 14 ميليون نفر از هموطنان آذری مان را تهديد می کند، به شکل کاملا مدنی و آگاهانه عليه تصميم حکومت، تظاهرت کردند. از آن جا که حکومت ايران هر خواسته و حرکت حق طلبانه را برای خود، امنيتی و خطرناک احساس می کند، اين تظاهرات را توسط نيروهای يگان ويژه خود، به خاک و خون کشيده و با کشتن 3 تن از تظاهرکنندگان و زخمی کردن دهها نفر و دستگيری بيش از 300 نفر، بار ديگر نشان داد که حکومت حتی برای شنيدن خطر فاجعه زيست محيطی و انسانی هم گوش شنوا ندارد و تنها بدنبال ايجاد رعب و وحشت در جامعه است. غافل از اينکه مردم ميهن ما از جمله هم وطنان آذری، هيچوقت تابع ظلم و جور حاکمان و ديکتاتور ها نبوده و نخواهند بود و حکام جمهوری اسلامی اين را خوب می دانند که با برافتادن ديکتاتورها توسط ملتهای منطقه، سرنوشتی بهتر از قذافی و مبارک و بشار اسد نخواهند داشت. هم ميهنان عزيز منطقه رور آلمان!اينک ما فداييان خلق ايران-غرب آلمان در حمايت از مبارزه به حق هم وطنان آذری، برای نجات درياچه اروميه و برای شناساندن اين خطر، که برای بخش بزرگی از ميهن ما فاجعه به حساب می آيد، در روز جهانی ضد جنگ و خشونت، در گردهمايی شهر اسن آلمان، به همراه ديگر گروه ها و نهادهای مدنی آلمانی و بين المللی، شرکت نموده و صدای اعتراض مردم مبارز اروميه و تبريز را به گوش جهانيان خواهيم رساند.  

با ما همراه شويد!

  سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)-غرب آلمان Wann: Donnerstag, 1. September 2011, 17:00 Uhr Wo: Essener HBF, gegenüber: Kaufhof  

افزودن نظر جدید