زنجیر انسانی باشمع،لامپ دار،در دست در دفاع از حق زندگی انسانها،کودکان،زنان ،در بندان سیاسی

احتمال کشته شدن یک انسان در ایران توسط مجازات اعدام بیش از هر کشور دیگر جهان؛حتی چین است! اگر با اعدام در ایران مخالفید ومی خواهید تنفر خود را از صحنه هایی که از خیابانهای ایران به جهان فرستاده می شود، اعلام کنید : شنبه 8 اکتبر2011 ،ساعت 18.15 دقیقه، شهر کلن.پل دیتز از طرف هوی مارکت! زنجیر انسانی باشمع ،لامپ دار، در دست، در دفاع از حق زندگی انسانها، کودکان، زنان ، در بندان سیاسی و...، در مقابل جمهوری اسلامی وطنابهای اعدام آن! مانند سال قبل در پایان مراسم، طنابهای اعدام در طول پل به آتش کشیده می شود!سنتی که آنرا تا روز لغو اعدام در ایران ادامه خواهیم داد! در 138 کشور جهان حکم اعدام بالکل لغو شده است، ودر 30 کشور اجرانمی شود! به مناسبت فرا رسیدن 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام! جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/کلن 6 مهر1390    

افزودن نظر جدید