بررسی تحولات سیاسی و انتخابات مجلس در ایران

ميزگرد پالتاکی نمايندگان ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون

فرزانه عظيمی- اتحاد جمهوریخواهان ایران، کريمی- حزب دمکرات کردستان ایران، محسن حيدريان حزب دمکراتیک مردم ایران، محمد مصری- حزب کومهله کردستان ایران، کمال ارس- جبهه ملی ایران ـ اروپا، محمد اعظمی- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خليق- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، محمود راسخ- شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، احسان دهکردی- گروه ارتباطات جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

 روز یکشنبه ششم نوامبر ۱ ۲۰۱ (۵ ۱آبان ۰ ۱۳۹) از ساعت ۱۸ تا ۲۳ به وقت اروپای مرکزی

اتاق پالتاکی: Paltalk Rooms-Chat Rooms-Middle East-Iran-hamahangi

بخش: 

افزودن نظر جدید