به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

گروە کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند!

سخنرانان:

رضوان مقدم : «خشونت در سازمان های سياسی و نهاد های مدنی»

پروين بختياری نژاد: «خشونت پنهان»

زمان 26  نوامبر 2011 - از 17:30 تا  21:00

مکان:Kölner Flüchtlinszentrum Flieh Kraft  Turmstraße 3-5   50733 Köln

 

افزودن نظر جدید