گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

به دعوت سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور-اتریش

 

در اعتراض به نقض حقوق اساسی و اولیه ملت ایران و عدم صدور ویزا برای گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای احمد شهید و همچنین حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند رژیم جمهوری اسلامی به خصوص فعالان جبهه ملی ایران, سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور  - اتریش قصد دارد جلسه ی سخنرانی را روز جمعه و یک تجمع (میزاطلاع رسانی) را در همین ارتباط در روز شنبه برگزار نماید.

سخنرانان جلسه خانم دکتر بهیه جیلانی عضو حزب ملت و جبهه ملی ایران و زندانی سیاسی پس از جنبش دانشجویی هجده تیر، آقایان دکتر همایون مهمنش عضو هیات اجرائی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، امیررضا امیربختیار عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران و آقای دکتر حسن نایب هاشم فعال سیاسی و حقوق بشری خواهند بود. در پایان برنامه خانم فرزانه فتحی سخنانی کوتاه در مورد فراخوان همیاری جهانی  10 دسامبر نهادهای ایرانی در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گزارشی را ایراد خواهند نمود.

لازم به ذکر است در هفته های اخیر فشار بر نیروهای ملی بسیار افزایش یافته است و در روزهای اخیر نیز آقایان دکتر علی رشیدی، مهندس حمیدرضا خادم و پیمان عارف از بند عمومی 350 زندان اوین به سلول انفرادی در بند  209 منتقل گردیده و تحت بازجویی های مداوم قرار گرفته اند.

 

زمان و محل جلسه ی سخنرانی:

 

جمعه 9 دسامبر 2011 ورود به سالن ساعت 19 / شروع سخنرانی 19:30

Österreichische Familienföderation für Weltfrieden Seidengasse 28, 1. Stöck 1070 Wien

 

زمان و محل برپایی میز اطلاع رسانی:

 

شنبه 10 دسامبر 2011 از ساعت 16 الی 17 - اشتفانزپلاتز میدان مرکزی شهر وین

Stephansplatz – 1010 wien

افزودن نظر جدید