گرد هم آیی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر

حق مسلم مردم ایران، حقوق بشری شان است ونه اعدام ،جنگ ،زندان ودربدری بی پایان !    

 

این منظره ای "عادی شده" درجمهوری اسلا می است، جایی که حتی مرگ نیز به توهین و بی حرمتی به حداقل ارزشهای پذیرفته شده برای انسان در جهان امروز پایان نمی دهد!             

کلن - مقابل ورودی اصلی ایستگاه راه آهن مر کزی،طرف کلیسای دم/ساعت 14.30 شنبه 10 دسامبر 2011

 

     برای 24 مین سال پیاپی این مراسم را برگزار می کنیم. سال قبل دستکشهای قرمز به کنسولگری  جمهوری اسلامی در فرانکفورت "هدیه"دادیم وامسال 2ساعت با یک دمپایی، پای بی جوراب و زنجیر به پا!                                                      

در تلاش برای ارسال یک پیام تصویری دیگر و در حد امکان موثر، در این روز به وسایل ارتباط جمعی! 

***************************************

سخنرانی، در حد زمان محدود، وبه همراه داشتن هر پلاکاردو ... مورد استقبال برگزار کنند گان گرد هم آیی است!

برای 24 مین سال پیاپی این مراسم را برگزار می کنیم. بار نخست 23 سال پیش در شهر بن ودر اعتراض به قتل عام هزاران زندانی سیاسی، که بعد از کشته شدن 100 ها هزار تن و شکست خمینی در تسخیر قدس از راه کربلا اعدام شدند، این مراسم را با شرکت 2000 نفر برگزار کردیم !                             

لطفا در صورت امکان یک چهارپایه ویک دمپایی روباز به همراه داشته باشید،شرکت کنندگانی که آمادگی داشته  باشند، با داشتن یک دمپایی وزنجیر به پا بر روی یک  چهار پایه خوهند ایستاد!                 

تلاش ما فرستادن یک پیا م تصویری موثر در این روز به وسایل ارتباط جمعی است !            

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران - کلن

12 آذر 1390          

افزودن نظر جدید