کوردستان

کوردستان 

کوردستان ئهی نیشتمانم

هیزی دل ئارامی گیانم

جیی سه ربلندی و شانازی

تا دل ده خوازی دلخوازی

گولی پشکوتویی بی پاییز

سیس نابی ناوه ری هه ر گیز

میشکم، هه ستم، بیرم، ژینم

بو تون ئه ی گیانی شیرینم

تا زیندووم هر توی مه به ستم

خوشم ده ویی ده ت په ره ستم

بشمرم له شی به گل بوو

ده روینی چه ند گول و دروو

گولم بو ده ستی دلدارت

چقلم بو چاوی به د کارت

گیانیش ده فریته عاسمانت

ئهوسا تیر ده کا سه یرانت

*عبدالرحمن شرفکندی (۱۳۰۰-۱۳۶۹) زاده روستای شرفکند منطقه بوکان ملقب به هژار از نویسندگان، مترجمان و شاعران مشهور کرد ایران بود. هه ژار در جمهوری کردستان به همراه ماموستا هیمن به عنوان شاعر ملی کردستان انتخاب شد وی همچنین در جنبش آزادی خواهی کردستان عراق به رهبری مصطفی بارزانی نیز مشارکت دشت . از کارهای برجسته او ترجمه کتاب قانون در طب ابوعلی سینا از عربی به فارسی، ترجمه رباعیات خیام از فارسی به کردی و فرهنگ کردی به فارسی

هه نبانه بورینه است .

منبع ویکیپدیا

کردستان

کردستان ای سرزمینم

آرام جانم شیرینم

فخر آمیزی و سربلند

نبود جایی چون تو دلبند

گل شکفته، بی خزان

جاودانی تو جاودان

مغزم، حسم ، فکرم، جانم

تراست ای روح روانم

امید منی تا  هستم

ترا از جان می پرستم

بعد از مرگم از خاک من

رویند خار و یاسمن

یاسمن بهر یارانت

خار در چشم دشمنانت

پرگیرم در آسمانت

جان را کنم دیده بانت

بخش: 

افزودن نظر جدید