گفتگو پیرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

شرکت گنندگان:  رضا عليجانی و بهروز خليق
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
روز يکشنبه ٨ ژانويه ٢٠١٢ (١٨ ديماه۱۳۹۰) ساعت 8:00 تا 11:00شب به وقت اروپای مرکزی
آدرس اتاق:
Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید