گفتگو با دکتر امیر ارجمند

پيرامون انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
روز يکشنبه ٢۹ ژانويه ٢٠١٢ (۹ بهمن ۱۳۹۰) ساعت 8:00 تا 10:00شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق: Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید