در باره «ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ»

کنفرانس مشترک سه سازمان 
 اتحاد فدائیان خلق ایران –فدائیان خلق ایران اکثریت – شورای موقت سوسیالیست ها

 کنفرانس مشترک سه سازمان در باره "ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ" از طریق پالتاک در آدرس زیر پخش خواهد شد. دوستان علاقمند که امکان حضور در محل جلسه را ندارند، میتوانند با حضور در اتاق پالتاک در جريان مباحث کنفرانس قرار گيرند.

شنبه 4 فوریه2012 از ساعت 17 تا 23 به وقت اروپا 
 Paltalk : Middle East – IRAN - vahdat e chap

بخش: 

افزودن نظر جدید