تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن تورینو - ایتالیا

ما اینجا جمع شده ایم تا تصویری واقعی را از خواست و اراده ی این سرزمین به شما نشان دهیم. در سال دو هزار و نه میلیونها نفر از مردم ایران پس از دزدیده شدن آراء شان به خیابانها ریختند و توسط حکومت به شکل وحشیانه ای سرکوب و دهها نفر نیز کشته شدند. یک سال پیش در چنین روزی کاندیداهای انتخاباتی معترض به دزیده شدن آراء شان توسط حکومت دستگیر و حصر خانگی شدند. حکومتی که سی و سه سال پیش با وعده ی آزادی، به دنبال انقلاب همین مردم به قدرت رسیده بود؛ انقلاب را از همان روز اول دزدید. 10787 نفر از مخالفین سیاسی در سال هزار و نهصد و هشتاد و یک، چهار هزار و ششصد و هفتاد و دو نفر در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت توسط این حکومت اعدام شدند. قتلهای زنجیره ای روشنفکران در دهه ی 90 بخشی دیگر از سرکوب مخالفان حکومتی بود. به دنبال اعتراضات مردم پس از دزدیده شدن آراء انتخاباتی آنها، صد و سی و هشت نفر از مردم ایران در خیابانها توسط همین حکومت کشته شدند. عده ی زیادی از روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و منتقدین حکومتی هم اکنون بدون هیچ گونه محاکمه و دادرسی، در زندانهای این حکومت به سر می برند. و محاکمه های ناعادلانه در بعضی از موارد، معترضین را محکوم به زندان طولانی مدت و یا اعدام کرده اند. عده ای از معترضین، در زندانها مورد شکنجه های سنگین و تجاوز جنسی واقع شده اند که بازداشتگاه کهریزک بزرگترین گواه آن است. ما اینجا گردهم آمده ایم تا بگوییم این حکومت امروز با جاه طلبی های خود در صحنه ی سیاسی بین المللی، شرایط ایران را خطرناکتر از همیشه کرده است. به دنبال پیگیری این رفتارهای غلط، تحریمهای بین المللی فقر را در ایران گسترش می دهند. ثبات اقتصادی را از بین می برند. خطر جنگ را افزایش می دهند و مردم ایران را تحت فشار قرار می دهند. ما اینجا گردهم آمده ایم که بگوییم خواست مردم ایران، دمکراسی، برابری، آزادی و حقوق بشر است. ما هرگونه کشتار، اعدام، شکنجه و سرکوب و تهدید هسته ای از سوی حکومت را محکوم می کنیم و اعلام می کنیم که راه برون رفت از دیکتاتوری در ایران، و رفع تهدید امنیت جهان از سوی حکومت ایران نه جنگ است و نه تحریم، بلکه حمایت از جنبشهای مردمی در ایران است. آری به آزادی، آری به دموکراسی، آری به برابری و حقوق بشر، نه به جنگ، نه به تحریم، نه به دیکتاتوری اسلامی

افزودن نظر جدید