صدای دانشجویان دربند باشیم

دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با انتشار فراخوانی مشترک از تمامی دانشگاهیان، نهادهای مدنی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور خواستند تا به شکل ویژه حمایت خود را از دانشجویان دربند اعلام نموده و به کارزار سراسری برای اعتراض به تدوام حبس این دانشجویان بپیوندند.

به گزارش ادوارنیوز، در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است: "بدین سبب دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت)، ضمن اعلام انزجار از تداوم بازداشت همه زندانیان سیاسی -عقیدتی و حصر رهبران جنبش سبز، در گرامیداشت استواری ٢٩ دانشجوی دربند واعتراض به تداوم بازداشت آنها از تمامی دانشگاهیان ، سازمانهای مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی و هموطنان آزاد اندیش ، تقاضای همراهی دارند تا جمله قدردان و سپاس گوی مبارزانی باشیم که در آن سوی میله ها خیال آزادی ما را به سر می پرورند."

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

«صدای دانشجویان دربند باشیم»

روز و شب های تیره ی این روزگار تلخ هر کدامش گویی به سالی می گذرد. استبداد خبیث ویرانگر دست نمی کشد از این مرز پر گهر، از پیر و جوان ، از زن و مرد. سایه می گستراند بر بام هر خانه ای، بر روزن هر پنجره و سنگفرش هر برزن و کوی. بوم شوم زور و بی اندیشهگی بر بلندای هر بلندی خوش نشسته و طوفان نفرت و تیرگی به خاموشی هر چراغ لرزان می تازد. ابر سیاهش باران سرب گرفته تا هر چه سروستان سبز بخشکاند و گورستان خار برویاند.

آسمان و زمین دانشگاه نصیب فراوان می برد از این اقتدار که خاک سروقامتان جوان است و هم چراغستان روشنی. بهره اش محرومان بسیار از مدرسه، تبعیدیان کثیر و زندانیان بی شمار است. شیرمردان دلیر و دلاورزنان رشید ستم زده ای که تنها و بی ادعا در میان سرما و تاریکی دیوارهای نحس سیمانی، خورشید گرم آرزوهای سبز ملتی را به شانه گرفته اند. بهادرانی که سربلند، از حلاوت جوانیِ بی بازگشت و دلخوشی سالهای کوتاه دانشجویی دل برکندند و از جسم و جان حائلی برساختند میان نفرت و عشق، آنچنان استوار که در توانشان بود. هرآنچه بی توقع اند و بلند نظر، کمینه؟؟ شرط وفا ، بزرگداشت یاد همراهان دیروز و فرداست که اختران وراهنمایان امروزند.

بدین سبب دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت)، ضمن اعلام انزجار از تداوم بازداشت همه زندانیان سیاسی -عقیدتی و حصر رهبران جنبش سبز، در گرامیداشت استواری ٢٩ دانشجوی دربند واعتراض به تداوم بازداشت آنها از تمامی دانشگاهیان ، سازمانهای مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی و هموطنان آزاد اندیش ، تقاضای همراهی دارند تا جمله قدردان و سپاس گوی مبارزانی باشیم که در آن سوی میله ها خیال آزادی ما را به سر می پرورند.

ما ضمن اعتراض به سخنان مجرمانه اخیر وزیر علوم در ممانعت از ورود فعالین سبز به دانشگاه ها، خواهان آزادی تمامی دانشجویان و بازگشت آنان به کلاسها و دانشگاههای خود و تضمین آزادیهای آکادمیک هستیم.

اسامی دانشجویان در بند عبارت است از:

١- حسن اسدی زيدآبادی
٢- حامد اميدی
٣- مجيد توکلی
٤- سعيد جلالی فر
۵- مهدی خدايی
٦- بابک داشاب
٧- مجيد دری
٨- حامد روحی نژاد
٩- حسين رونقی ملکی
١٠- شاهين زينعلی
١١- فرشته شیرازی
١٢- آرش صادقی
١٣- جواد علیخانی
١٤- اميد کوکبی
١۵- مهديه گلرو
١٦- حبيب الله لطيفی
١٧- علی اکبر محمدزاده
١٨- شبنم مددزاده
١٩- علی مليحی
٢٠- ضيا نبوی
٢١- عاطفه نبوی
٢٢- بهاره هدايت
٢٣- مهرداد کرمی
٢٤- محمد احدی
٢۵- روزبه سعادتی
٢٦- افشین شهبازی
٢٧- روح الله روزی طلب
٢٨- داریوش جلالی
٢٩- ایقان شهیدی

منبع: 
ادوارنیوز

افزودن نظر جدید