در سوک داریوش کارگر

بیانیه ی جمعی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان

دوست عزیز ما، داریوش کارگر، ما و جهان ما را گذاشت و گذشت. داریوش کارگر داستان نویس، پژوهشگر، روزنامه نگار بود. در همه ی این ها اما انگار در جست و جوی چیزی در آن دوردست ها بود؛ چیزی فراتر از زمانه ی ما؛ به تر از جهان ما. عطوفت را پاس می داشت؛ عدالت را دوست می داشت؛ سرزمین اش را دوست می داشت. اندُهگینِ جور زمانه بود؛ زخمی ی رنجی که در سرزمین اش قسمت می کنند. داریوش کارگر برآمده از نسلی بود که زخم ها بر شانه برد، منزل ها گذراند؛ بغض ها و شوق ها درهم آمیخت. از داریوش کارگر کارها به جای مانده است؛ از آن میان رمان های پایان یک عمر؛ باغ باغِ ما؛ مجموعه داستان عروس دریایی؛ پژوهشی زیر عنوان ارداویراف نامه: مفهوم ایرانی ی جهان دیگر که پایان نامه ی دکترای او در رشته ی ایران شناسی بود؛ نشریه ی افسانه که در گستره ی ادبیات داستانی سال ها منتشر کرد.

داریوش کارگر ما را گذاشت؛ جهان را گذشت. یاد عزیز او اما در سینه ی ما باقی است؛ یاد عزیز مردی که سنگین آرزوها بود.

 

نعمت آزرم، مانا آقایی، مهدی استعدادی شاد، بیژن اسدی پور، مهدی اصلانی، رضا اغنمی، سعید افشار، بو اوتاس، فرزین ایران فر، اصغر ایزدی، خسرو باقرپور، منیره برادران، بهروز برجسته دلفروز، هلنا بنی شرکا، بیژن بیجاری، روشنک بی گناه، تورج پارسی، شهرنوش پارسی پور، پدیده پاکپور، ناصر پاکدامن، محمد تسلیمی، ملیحه تیره گل، محمد جلالی (م. سحر)، کارینا جهانی، فروغ حاشابیکی، حسن حسام، محسن حسام، محمود حسن آبادی، برومند حشمتی، علی حصوری، نسیم خاکسار، هادی خرسندی، اسماعیل خویی، اشک دالن، رضا دانشور، مسعود درخشان، مهرداد درویش پور، خسرو دوامی، جلیل دوستخواه، حسین دولت آبادی، اکبر ذوالفرنین، منوچهر رادین، محمد ربوبی، بهرام رحمانی، سهراب رحیمی، ناصر رحیم خانی، اسد رخساریان، شهروز رشید، مجید روشنگر، ناصر زراعتی، حسن زرهی،علیرضا زرین، سپیده زرین پناه، نادر ساده، اکبر سردوزآمی، فرج سرکوهی، عباس سماکار، اسد سیف، فرهاد شاکلی، شهلا شفیق، گیتی شکری، بهروز شیدا، رضا طالبی، جواد طالعی، بتول عزیزپور، هومن عزیزی، محمد عقیلی، رضا علامه زاده، محمود فلکی، مهدی فلاحتی، مهرداد فلاح زاده، پرویز قلیچ خانی، آزیتا قهرمان، زیبا کرباسی، فرهنگ کسرایی، منصور کوشان، علی لاله جینی، مسعود مافان، مهنار متین، علیرضا مجلل، رباب محب، شیدا محمدی، مرتضی محمودی، محمد رفیع محمودیان، رضا مرزبان، مهرنوش مزارعی، عباس معروفی، شهریار مندنی پور، اسفندیار منفردزاده، ناصر مهاجر، جمال میرخرم، نادر میرلاشاری، رضا ناصحی، مجید نفیسی، مسعود نقره کار، علی نگهبان، اعظم نوراله خانی، علیرضا نوری زاده، پرتو نوری علا، حسین نوش آذر، پیمان وهاب زاده، آندرش ویدمارک، زینت هاشمی، سعید هنرمند، مریم هوله، محسن یلفانی.

 

افزودن نظر جدید