16 آذر در دانشگاه دراگوول نروژ

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نروژ (FN-sambandet) به مناسبت ١٦ آذر - ٦ دسامبر- روز دانشجو در دانشگاه دراگوول تروندهایم میتینگی برگزار کرد. در این میتینگ جمعی از دانشجویان نروژی و گروهی از میهمانان ایرانی در دانشگاه دراگوول برای اعلام حمایت و پشتیبانی از مبارزات دانشجویی در ایران و تخصیص جایزه حقوق بشر دانشجویی به مجید توکلی گرد آمدند .

در ابتدا خانم ماری، نمایندۀ سازمان ملل به گزارشی از موارد نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب و اعدامها و دستگیری بویژه دانشجویان در ایران پرداخت و انتظار مجامع حقوق بشر را از محترم شمردن و اجرای تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی بیان کرد .سپس یکی از دانشجویان حاضر، به نمایندگی از اعضای کمیته پیگیری حقوق دانشجویان زندانی در ایران، بویژه مجید توکلی، به پخش تصاویری از این دانشجویان زندانی و "ستاره دار" پرداخت .وی بر پیگیریهای این کمیته و تهیه و ارائه گزارشهای خود به مقامات سیاسی و مجامع حقوق بشری بین المللی تأکید کرد.

در خاتمه خانم مهناز پراکند، حقوقدان مقیم نروژ به گزارشی از سرکوبها و معضلات اساسی حقوق بشری در ایران پرداخت. وی با اشاره به موارد معتنابهی از دستگیریهای دانشجویی و فعالین سیاسی-عقیدتی و عدم رعایت کمترین موازین حقوقی زندانی، فشارهایی را که نیروهای امنیتی بر بازماندگان و خانواده های زندانیان سیاسی وارد می آورند، به اطلاع حاضران رساند و در پایان با تشکر از این فرصت، خواستار تداوم این تلاشهای دمکراتیک و حقوق بشری شد.

افزودن نظر جدید