پیام شادباش به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور!

دوستان گرامی، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون را به شما تبریک می گوئیم. نام کنفدراسیون جهانی دانشجویان ما را به سال های پیش از انقلاب ۵۷ می کشاند، زمانی که زندانی رژیم شاه بودیم. همه ما در بیدادگاه هایی حضور می یافتیم که احکام آن از پیش معلوم شده بود. بسیاری از همراهان و همگام های ما زنده نماندند تا سقوط آن رژیم را شاهد باشند، بسیاری دیگر در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی دگربار به بند گرفتار آمده و اعدام شدند،که البته در میان آنان عده ای از اعضای کنفدراسیون نیز دیده می شد. و سرانجام عده ای هم چون ما زندگی در تبعید را به جان خریدیم.

دوستان گرامی!
ما زندانیان سیاسی آن دوران، پشتیبانی گسترده شما را از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه رژیم شاه و دفاع بیدریغ شما را از آزادی خلقهای جهان از یاد نخواهیم برد. در خاطره ما کارزار بین المللی شما برای آزادی زندانیان سیاسی همواره زنده است.
ما از یاد نخواهیم برد اعتصاب غذاهایی را که در دفاع از ما برگزار کردید و مارش های اعتراضی را که به راه انداختید.
از یاد نخواهیم برد، کوشش های بیدریغ شما را در اعزام وکلای بین المللی برای حضور در دادگاه های ما.
از یاد نخواهیم برد، کوشش های شما را در دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.
چنان چه تاریخ از یاد نخواهد برد.

دوستان گرامی!
در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، در شادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون، برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. 

۱- احمد پورمندی
۲- ارسلان پورقباد
٣- احمد محمدی
۴- افسر (سهیلا) ستاری
۵- اژدر بهنام
۶- اسفندیار کریمی
۷- اسماعیل ختائی
٨- اشرف میرهاشمی
۹- اصغر خرسند
۱۰- اکبر سوری
۱۱- اکبر سیف
۱۲- ایرج تقی زاده
۱٣- ایرج نیری
۱۴- باقر قلیائی
۱۵- بهروز مطلبی
۱۶- بهزاد کریمی
۱۷- بیت اله بی نیاز
۱٨- بهروز خلیق
۱۹- پرویز مختاری
۲۰- پرویز نویدی
۲۱- تقی تام
۲۲- حسن گلشاهی
۲٣- حسن جعفری
۲۴- حسین انورحقیقی
۲۵- حسین بهبودی
۲۶- حسن فخاری
۲۷- حسین سازور
۲٨- روبن مارکاریان
۲۹- رضا علامه زاده
٣۰- رسول آذرنوش
٣۱- رضا اکرمی
٣۲- سیف الدین حاتملوئی
٣٣- ضرغام (اسد) محمودی
٣۴- عباس هاشمی
٣۵-عباس انورحقیقی
٣۶- علی صادقی
٣۷- علی برزوئی
٣٨- علی پورنقوی
٣۹- غلام دوستدار
۴۰- فرهمند رکنی (اخوی)
۴۱- فردوس جمشیدی
۴۲- فریدون احمدی
۴٣- قدرت قلی زاده
۴۴- محمدرضا شالگونی
۴۵- مهران پاینده
۴۶- ماسیس عزیزخانیان
۴۷- محمد آزادگر
۴٨- محمد حدادپور
۴۹- محمدرضا اردبیلی
۵۰- محمدرضا کاویانی
۵۱- مسعود فتحی
۵۲-مسعود مولازاده
۵٣- منوچهر مختاری
۵۴- مهدی جباری
۵۵- مهدی فتاپور
۵۶- نسیم خاکسار
۵۷- ناصر آذرافروز
۵٨- ناهید ناظمی
۵۹- نقی حمیدیان
۶۰- نادر عصاره
۶۱-هدایت سلطان زاده
۶۲- هوشنگ حجتی
۶٣-همت علی نوروزپور
۶۴- وجیه قاسمی

* از دوستان عزیز زندانی رژیم شاه که به هر دلیلی قابل دسترس نبودند، تقاضا داریم در صورت تمایل نام خود را اضافه نمایند.

 منبع: اخبار روز

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با درود به دستنکاران سازمانهای دمکراتیک وملی که برای ایرانی آباد وآزاد ودمکراتیک مبارزه وتلاش میکنند

با درود به تمامی سازمانهای آزاد ودمکراتیگ که برای ایرانی آزاد وآباد ودمکراتیک مبارزه مینمایند