جایگاه واقعی کبودوند، رهبری جنبش مدنی دموکراتیک مردم کرد است

بیانیه شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

همان گونه که در خبرها آمده بود، آقای محمدصدیق کبودوند رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سرانجام پس از گذراندن حدود 6 سال حبس‏ غیرقانونی از محکومیت ناعادلانه 11 ساله‏اش، برای دوره ای کوتاه به مرخصی آمد تا از نزدیک با فرزند بیمار و خانواده و خواهران و برادران رنج دیده‏اش در طی سال‏های یادشده، دیدار نماید. کبودوند آمده بود تا نگرانی‏های انباشته شده خانواده را بزداید و شادی و شادمانی را هرچندکوتاه مدت، به زندگی عزیزانش بازگرداند. آزادی موقت ایشان اگرچه بسیار کوتاه بود اما شادی را به خانواده و امید و همت و روحیه را به اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بخشید.

شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان از مشکلاتی که خانواده کبودوند در این سال‏ها با آن روبرو بوده و یا همچنان مواجه‏اند کاملاً اطلاع دارد و آنرا بخوبی درک می‏کند و از تداوم آن متاسف است و در عین حال خود را کماکان وامدار خانواده کبودوند می داند. این شورا در برهه ای از زمان ضروری دید با تعلیق چند ماهه فعالیتهای سازمان، به فراهم آوری امکان شرایط لازم برای مرخصی چندروزه آقای کبودوند کمک نماید. چنین تصمیمی تنها به پاس احترام به خانواده محترم آقای کبودوند و فرزند بیمار ایشان اتخاذ شد. در هرحال با عنایت به اتمام دوره آزادی موقت آقای کبودوند، به تعلیق موقت فعالیت ها نیز خاتمه داده شده و بزودی کلیه فعالیت های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سر گرفته  می شود.

شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان اگرچه جایگاه آقای محمد صدیق کبودوند را والاتر از تصدی ریاست نهادی چون این سازمان می‏داند، اما ایشان را هم چنان به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می شناسد. تردیدی نیست که آقای کبودوند به عنوان رئیس و رهبر این سازمان و پدر معنوی حقوق بشر کردستان شناخته شده و در میان مردم از معروفیت و محبوبیت ویژه ای برخوردار است. در همین رابطه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بر این نظرند که ایشان شایستگی رهبری جنبش مبارزات مدنی کردستان را دارد. آقای کبودوند سال های سال است پرچم مبارزه  مدنی و حقوق بشری را  بردوش می کشد و بدون هیچ ادعایی یک تنه در  برابر دستگاه های ظلم و ستم و بی دادگری ایستاده و با تحمل رنج  و زندان و شکنجه هم چنان استوار و ثابت قدم مصمم به طی طریق مبارزه است. مبارزه ای برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر وکسب حقوق مردم کرد. عزم و اراده این راد مرد برای مبارزه، در سالهای زندان و رنج و مرارت، نه تنها خدشه ای ندیده بلکه دو چندان گردیده است. ایمان قوی و اعتقاد راسخ کبودوند به مبارزه مدنی و مسالمت جویانه و داشتن اراده ای پولادین برای مبارزه، از وی مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر ساخته است. ایشان از هر نظر اراده و توانایی و شایستگی لازم وضروری برای نشستن در جایگاه رهبری یک جنبش را دارد و این شورا بر این باور است که وی هم اکنون نیز در موقعیت رهبری جنبش مدنی و مبارزات مسالمت آمیز و دموکراتیک مردم کرد در ایران قرار گرفته است. از این‏رو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همه احزاب و سازمان‏های سیاسی و مدنی و رسانه‏های جمعی کردستان و ایران را به شناسایی جایگاه و موقعیت واقعی آقای محمدصدیق کبودوند در چنین جایگاهی فرا می‏خواند. باشد تا بدین وسیله به نحوی شایسته از مبارزات این مبارز راه آزادی و دموکراسی و حقوق بشر قدردانی شود.

 9 بهمن ماه 1391

  28 ژانویه 2013

افزودن نظر جدید