محاکمه ناتمام ۴ تن از قزلباشان اهل حق

به گزارش خبرنگار اویان نیوز و خبرهای حاصله از نزدیکان متهمان، ۴ تن به نام های بخشعلی محمدی، سهندعلی محمدی، عبادالله قاسم زاده و یونس آقایان جهت رسیدگی به اتهامات وارده از طرف اولیای دم و خانواده های کشته و یا مجروح شدگان حادثه اوچ تپه در سال ۸۳، به شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اورمیه احضار شده بودند . روز۱۵ بهمن ۹۱ در اقدامی غیرمعمول بخشعلی محمدی و سهندعلی محمدی صبح و عبادالله قاسم زاده حوالی ظهر به صورت انفرادی جهت حضور در دادگاه یاد شده منتفل می شوند. یونس آقایان بر خلاف دیگر متهمان این پرونده به دادگاه یاد شده منتقل نمی شود. گفتنی است با اعلام عدم آمادگی عبادالله قاسم زاده، وی پیش از شروع جلسه دادگاه دوباره به زندان اورمیه بازگردانده شد.

در این جلسه پس از ایراد اتهامات وارده از سوی دادستان، بخشعلی محمدی و سهندعلی محمدی به دفاع از اتهامات وارده بر اساس مبانی اعتقادی و اصول آیین قزلباش اهل حق پرداختند .این امر با اعتراض شاکیان و تأیید این اعتراض از سوی رئیس دادگاه برخلاف اصول دادرسی عادلانه مواجه گردید. بخشعلی محمدی وسهندعلی محمدی در واکنش به این امر ضمن اعلام به رسمیت نشناختن چنین دادگاهی از ادامه ارائه دفاعیات خود سر باز زدند. گفتنی است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴ تن از پیروان آیین اهل حق با اعلام ختم جلسه از سوی قاضی پرونده ناتمام ماند.

بنا به این گزارش در ماه های اخیر علیرغم سپری شدن ۹ سال از صدور نهائی احکام قضایی علیه متهمین فوق، تعدادی شاکی خصوصی نیز بر این پرونده افزوده شده است. به گفته نزدیکان زندانیان عقیدتی، این پرونده سازی در واکنش به فشارهای نهادهای حقوق بشری بین المللی برای تجدید نظر در آرای صادره سیستم قضایی ایران علیه پیروان آیین قزلباش اهل حق انجام شده است . به اعتقاد ایشان این اقدام با هدف افزایش فشار به زندانیان آیین اهل حق و خانواده های ایشان انجام شده است.

افزودن نظر جدید