مجلس یادبود رفیق خلیل مؤمنی در دانمارک


مجلس یادبود رفیق خلیل مؤمنی در دانمارک

خلیل، یار شفیق و مهربانمان از سن 51 سالگی گرفتار بیماری مرموز و کشنده سرطان ریه گردید. او در نبردی جانسوز و پر درد و رنج  که در دو سال گذشه با این بیماری داشت، متاسفانه به قیمت جانش تمام شد و قلب پر اُمید و آرزویش در ساعت 30 /10 صبح روز 11 فوریه 2013 در سن 53 سالگی از تپش باز ایستاد.

مرگ خلیل عزیز، همسر مهربان و فداکارش، بستگان، دوستان و رفقای بیشمارش را در غمی بزرگ فرو برده است. به همین مناسبت مجلس یادبودی با حضور همسرش خانم مهناز صید مرادی، دوستان و رفقایش در روز سوم مارس 2013  در کپنهاگ برگزار خواهد شد.

زمان: یکشنبه سوم مارس 2013 از ساعت 14 تا  17

مکان:

Blaagaardsplads 3 /2.sal -2200 copenhagen - N:

تلفن های تماس برای شرکت کنندگان خارج از دانمارک:     

بهنام   31869913  0045   محسن42764300  0045  حسین   004560196181                                               

تلفن های تماس برای داخل دانمارک:

علی  40840349  داریوش  60478090   رئوف 26284021                                 

حضور شما عزیزان در این مراسم، مایه آرامش خاطرهمسر و بستگانش خواهد شد.                         

                          یاد و خاطره اش گرامی باد!

18 فوریه 2013  کپنهاگ  -  دانمارک

 

افزودن نظر جدید