گردهمايی در اعتراض به حصر موسوی، کروبی و رهنورد، با حضور ۱۲ سخنران، ۶ اسفند (۲۴ فوريه)

پاريس: گردهمايی حاميان جنبش سبز در پاريس در اعتراض به حصر آقايان موسوی، کروبی و خانم رهنورد

دو سال پيش، در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ميليون‌ها ايرانی آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب، به دعوت رهبران جنبش سبز و برای همراهی با بهار عربی به خيابان آمدند و به اقتدارگرايی حاکم در ايران اعتراض کردند. تماميت‌خواهان مطالبات مدنی و حرکت مسالمت آميز شهروندان حامی جنبش سبز را با خشونت غيرانسانی پاسخ گفتند. رهبران جنبش سبز در پی اين فراخوان، دچار حبس و حصری غيرقانونی شدند. همزمان با آغاز سومين سال حصر خانگی آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، و برای بزرگداشت شهيدان سبز جنبش اعتراضی، و نيز به ياد بازداشت شدگان و آسيب ديدگان اين جنبش، و به ويژه جهت اعتراض به شيوه های خودسرانه‌ی حکومت ايران در حصر رهبران جنبش سبز و حبس مخالفان و دگرانديشان، نشستی در پاريس، برگزار می شود.

سخنرانان اين نشست عبارتند از: اردشير اميرارجمند، بابک اميرخسروی، نوشابه اميری، پروين بختيارنژاد، بيژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتيان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، تقی کروبی، علی کشتگر و عبدالکريم لاهيجی.

زمان: يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱ برابر ۲۴ فوريه ۲۰۱۳ از ساعت ۱۶ تا ۱۹

مکان: 75 Bd. Vincent Auriol 75013 Paris
Metro ligne 6: Chevaleret

 

افزودن نظر جدید