ضرورت مشارکت مردم در يک انتخابات آزاد

در گفتگو با مهدی فتاپور

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام !
ظاهرا خانم دنا بابا احمدی کلاه بر سر گذاشته اند که نکند در زمانی دیگر در آینده , آقای فتاپور در مرور خاطره امروز نتواند که بگوید :
ما اشتباه کردیم که در آن موقعیت که رژیم جمهوری اسلامی سر کار بود هنوز , مصاحبه با خانمی را پذیرفتیم که حجاب را رعایت نکرده بود !!!
مانند خاطره نویسی ایشان از جریان اعزام هیآت صلح سازمان به ترکمن صحرا که فرمایش فرموده اند که همراه داشتن دو خانم بی حجاب در هیآت صلح نشان "چپ" بودن هیآت بود , و خیلی کار چپ روانه ای به نظرشان آمده بود !!
آنهم در زمان و تاریخی که خود حکومت هم هنوز به امر حجاب اجباری چندان جدی نمینگریست و جامعه زنان هنوز به این امر مجبور نگشته بود !!!
جان به جان آقایان کنی آموزش دیده آقای نگهدار هستند , از روی کینه نیست , طبیعتشان اینگونه است !