پانل در بررسی اثرات تحریمهای اقتصادی بر وضع حقوق بشر در ایران

هم میهنان عزيز!

به ابتکار جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز، روز دوشنبه آینده 21 اسفند 1391، برابر 11 مارس 2013، پانلی با عنوان "تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی" در مقر سازمان ملل در ژنو سازمان یافته است. این پانل در چارچوب برنامه های بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر، که از روز دوشنبه 7 اسفند 1391 (25 فوریه 2013) آغاز شده و تا 2 فروردین 1392 (22 مارس 2013) ادامه خواهد يافت، و در همکاری با سازمان حقوق بشری "زودویند" برگزار می گردد. بررسی وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دستور این اجلاس قرار دارد.

 سخنرانان پانل عبارت اند از:

اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی

رجبعلی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

علی پورنقوی، فعال سیاسی

هریک از سخنرانان وجهی از اثرات تحریمهای اقتصادی بر وضع حقوق بشر در ایران را تشریح خواهد کرد.

 قابل ذکر است که گزارش آقای احمد شهید نیز در روز 11 مارس، مصادف با برگزاری پانل "تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی" رسماً انتشار خواهد یافت. در این گزارش بر وخامت بیشتر وضع حقوق بشر در ایران تأکید شده است.

 

جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز

افزودن نظر جدید