گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن توسط گروههای مختلف سیاسی اجتماعی در تروندهایم- نروژ

گزارش از: فرهنگ رضایی

عصر امروز 8 مارس، در بزرگداشت روز جهانی زن در شهر تروندهایم - نروژ، گروههای مختلف سیاسی اجتماعی در یک گردهمایی در مرکز شهر این روز را گرامی داشتند. در این گردهمایی با شکوه که با حضور گروە کثیری از شهروندان و حمایت نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف برگزار ش، نمایندگان دستجات مختلف به سخنرانی پرداختند، و با برشمردن کاستی های مشترک در تضییع جنسیتی و حقوق انسانی زنان بر مبارزات سیاسی اجتماعی هر چه بیشتر برای مساوات و برابری و حذف آپارتاید جنسی تاکید نمودند. سخنران امنستی تروندهایم با اشاره وانتقاد از برخی قوانین زن ستیز در کشورهای مختلف و ابعاد جهانی خشونت علیه زنان بر لزوم حذف قوانین ارتجاعی بر علیه زنان و ایفاد تساوی و برابری زن و مرد در عرصه های اجتماعی تاکید کرد. وی همچنین خواستار لغو تمامی قوانین تبعیض آمیز اقتصادی اجتماعی سیاسی میان زن و مرد شد.

امروز جهانیان در شرایطی این روز را گرامی داشتند که زنان میهن ما هنوز هم بدنبال چند دهه مبارزه برای احقاق حقوق انسانی خود با مشکلات و محدودیت های سیاسی اجتماعی عدیده ای روبرو هستند. هنوز جنبش  زنان در کشور ما زیر سنگینی قوانین ارتجاعی مذهبی از کمترین حقوق اجتماعی محرومند .نمایندگان صنوف سیاسی اجتماعی زیر فشار قوانین ضد انسانی با کمترین امکانات رفاهی دستگیر و درزندان بسر می برند. مسئولین جمهوری اسلامی از هر گونه تشکل زنان ممانعت کرده و با شدیدترین شکلی به سرکوب آن می پردازند. علیرغم سرکوبهای قرون وسطایی حکومت اسلامی و تصویب روزافزون قوانین ضد بشری علیه بانوان میهنمان، جنبش عدالت جویانه و مساوات طلبانه زنان هرروز عمق بیشتری می یابد و زنان ایران در همبستگی جهانی با زنان دیگر کشورهای جهان بر مبارزات خود استمرار می ورزند. بدون شک کشوری آزاد است که زنان آن آزاد باشند.

 

با امید آزادی و رهایی زنان میهنمان از تمامی احکام و قوانین ضد انسانی

افزودن نظر جدید