"تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی"

توضیح: چنان که پیشتر اطلاع داده بودیم، به ابتکار جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز، روز دوشنبه گذشته 21 اسفند 1391، برابر 11 مارس 2013، پانلی با عنوان "تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی" در مقر سازمان ملل در ژنو سازمان یافته بوده است. سخنرانان پانل و موضوع سخنان آنان عبارت بودند از:

  • اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی، پیرامون "تحریم و تأثیر آن بر امنیت انسانی"
  • رجبعلی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، پیرامون "اثر تحریمها بر معیشت مردم، با مکث بر وضع بیماران و کودکان"
  • علی پورنقوی، فعال سیاسی، پیرامون "وجوه فزایندۀ آثار تحریهما بر وضع حقوق بشر در ایران".

ما نسخە ويدئویی سخنرانی این سە کارشناس وفعال سیاسی را کە برای کار نیزارسال شدە جهت اطلاع خوانندگان کار وعلاقە مندان درسایت قرار دادە ایم.

کار - آنلاین

Sudwind , impacts of sanctions on human rights in iran , Ardeshir Mir Arjmand , 11 march 2013

Sudwind , impacts of sanctions on human rights in iran , Ali Mazrooi , 11 march 2013

Sudwind , The increasing effects of sanction on human rights , Ali Pournaghavi , 11 march 2013

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بند یک اصل حقوق بشر را چند بار به خمینی و خامنه ای یاد آور شدید .رژیمی دختر 13 ساله یا 15 ساله را بجرم فروختن یک نشریه مجاهد اعدام می کند و خانواده اش را محروم از همه شرایط انسانی و زندگی انسانی می کند حتی پدر و مادران پیر ما را شکنجه می کنند چرا یاد آور نشدید .
مسئولیت تحریم و فشار آن بر مردم متوجه رژیم است قبل از اینکه متوجه سازمان ملل باشد .
تحریم برای رژیم است و بهتر است که مردم ما آن را تحمل کنند تا رژیم بزانو در بیاد . حتما شما می دانید پول نفت وگاز برای بدست آوردن سلاح و کمک به قاتلین مردم سوریه و حزب الله است . اگر شما به فکر این مردم بودید به سیاست مماشات کمک نمی کردید .