پیام شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران به کنگره سیزدهم سازمان اکثریت

رفقای گرامی!

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران درودهای گرم خود را به مناسبت برگزاری کنگره شما ابراز می دارد و آرزوی موفقیت برای شما در پاسخگوئی به مشکلات پیشاروی دارد.

کنگره شما در شرایطی برگزار می گردد که اکثر مردم ایران با مشکلات خانمان برانداز ناشی از سیاست های رژیم بی کیفیت و جنایتکار جمهوری اسلامی از یک طرف و خطرات بی سابقه از خارج مواجه اند. رژیم جمهوری اسلامی با سیاست سرکوب هر چه بیشتردر داخل و سیاست های ماجراجویانه در خارج تلاش میکند از این بن بست خارج گردد. نتایج مخرب این سیاست ها اکثریت مردم ما و به ویژه قشرها و طبقات پائین و میانی جامعه را هدف قرار داده است. آنچه در این بحران سازی های رژیم قربانی می گردد انسانیت جامعه است و به تبع آن رشد نابرابری، فقر، فساد و خشونت است. تاریخ سی و سه ساله جمهوری اسلامی نشان داده است

که جمهوری اسلامی برای اعمال حاکمیت خود همیشه از سیاست های بحران ساز برای تثبیت خود سود جسته است. با جنگ های افغانستان و عراق و تحریم ها ما شاهد هستیم که قدرت های بزرک جهانی اماده اند از تمامی امکاناتشان از سیاست و اقتصاد گرفته تا جنگ برای حفظ منافع خود در منطقه استفاده کنند. اکثر این اقدامات بدون در نظر گرفتن نتایج مخرب بر زندگی اکثریت مردم این منطقه انجام می گیرد. در این شرایط خطیر است که کمبود یک حاکمیت دموکراتیک و مستقل در ایران بیش از پیش احساس می شود تا بحث و گفتگو را در میان مردم دامن بزند و با در نظر گرفتن منافع اکثریت مردم سیاست تعیین کند.

آنچه تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است با بنیان غیر دمکراتیک اش و روند تحولات آن، سیاست هایش درست خلاف آنچه نیاز اکثریت مردم ایران است به پیش برده میشود. این حاکمیت ناتوان به پاسخگوئی به منافع اکثریت مردم ایران است و تنها با عبور از جمهوری اسلامی است که امکان یک حاکمیت دموکراتیک، لائیک و مستقل مهیا می گردد.

مبارزه برای عبور از جمهوری اسلامی و بدیل دموکراتیک آن منطقآ نیازمند شرکت هر چه وسیع تر مردم و نیروهای سیاسی دموکرات و آزادیخواه است. پروژه شکل دهی یک چپ دموکراتیک جدید که مدت نزدیک به 4 سال است از طرف سه سازمان های ما دنبال می شود، پاسخی است به چنین نیازی. البته چپ بخشی از نیروی وسیع دموکرات چامعه است، اما از منظر تاریخ معاصر ما، یکی از سه نیروی مهم جنبش آزادی خواهی در ایران بوده است.

روند این پروژه در این 4 سال با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است، اما با انتشار فراخوان درسال گذشته، قدم بزرگی در جهت تحقق این پروزه از طرف سه سازمان برداشته شد. شرکت تعدادی از منفردین علاقمند به پروزه، نیروی بیشتری را به پروزه افزوده است. آنچه امیدوار کننده مینماید پیگیری و استقامت ما سه سازمان و نیروهای منفرد در مواجه با مشکلات است. ما با این درک با دوستان همراه هستیم که باور داریم درهر پروسه دمکراتیک میبایست اجازه داده شود تا نظرات متفاوت امکان جدل پیدا کنند تا به راه حلی مناسب در توان و ظرفیت جمع رسیم.

تلاش ما برای عبور از وضع موجود ایجاد تشکلی است که با مشارکت هر چه وسیع تر سازمان ها و فعالان چپ علاقمند شکل گیرد و مبانی نظری، راهبردهای سیاسی و ساختارهای سازمانی این تشکل نیز با مشارکت تمامی علاقمندان داوطلب چه سازمانی چه فردی و با توافق جمعی، تدوین و تبین گردد. به باور ما، چنین روندی، راه و روندی مناسب برای تحقق وحدت چپ، یا حداقل بخش بزرگی از این نیروها بشمار می رود. ما با چنین برداشتی در تلاش ها و گفتگوهای مشترک سه سازمان شرکت کرده ایم. با وجود مشکلات در پیشبرد این پروژه، امیدواریم در جریان بحث های این کنگره و ادامه بحث ها در نشست های بعدی، در راه ایجاد تشکلی که در برگیرنده شمار بزرگی از نیروهای چپ سوسیالیستی باشد، گام های موثرتری برداریم.

یک بار دیکر برای کنگره شما موفقیت هر چه بیشتر به ویژه در زمینه اتجاذ تصمیمات ضروری در این رابطه و همچنین در رابطه با اتحاد و همکاری سازمان ها و دیگر نیروهای علاقمند در سطح فعالیت های دمکراتیک را آرزو داریم.

کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

82 فروردین 9318 برابر با 92 آوریل 8093__

افزودن نظر جدید