فراخوان شرکت در تظاهرات اول ماه مه‌ ۲۰۱۳ پاریس

با فرارسیدن اول ماه مه‌، ما ضمن بزرگداشت این روز و به منظور نمایاندن شرایط و خواستهای کارگران و زحمتکشان میهنمان با شرکت در تظاهرات تشک لهای کارگری فرانسه (س. ژ. ت) از هموطنان ایرانی‌ دعوت می‌کنیم با ما همراهی کنند. 

اتحاد جمهوری خواهان ایران، پاریس

جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، پاریس

مجامع اسلامی ایرانیان - در پاریس

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، پاریس

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پاریس

شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران پاریس


محل تجمع:

Place de la Bastille/  bd. Richard Lenoir 

 

ساعت ۲ بعد از ظهر ۱ ماه مه‌

 

افزودن نظر جدید