گزارشی تصويری و صوتی از سمينار «انتخابات رياست جمهوری در ايران» در جنب کنگره 13 (بخش نخست)

 ً انتخابات ریاست جمهوری ً در کنگره سیزدهم فدائیان اکثریت به شکل سیمناری با شرکت فعالان سیاسی از جمله فواد تابان، فريدون احمدی، احمد پورمندی،مليحه محمدی، بهزاد کريمی، مسعود فتحی، فرخ نگهدار و خانم پروین بختیار نژاد برگزار شد. هر کدام از شرکت کنندگان نکته نظرات خود را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ارائه دادند و در پایان به سئوالات حاضرین جواب دادند

سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

افزودن نظر جدید