از تغییرات دموکراتیک در ایران پشتیبانی کنید

 در تاریخ ١٤ ژوئن امسال انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزارمی شود. همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران باید مسلمان و از سیاستمداران شناخته شده باشند و از جانب شورای نگهبان هم تایید شوند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ٢٠٠٩، پس از آنکه اپوزیسیون مقامات دولتی را به تقلب در نتایج ینتخابات متهم کرد به اعتراضات گسترده و ناآرامی در سراسر کشورانجامید. رژیم بیرحمانه این اعتراضات را سرکوب کرد. در آستانه انتخابات پیش رو، نامزدهای ریاست جمهوری دوره پیشین، آقای میر حسین موسوی و آقای مهدی کروبی در در بازداشت خانگی بسر می برند و کلیه احزاب اصلاح طلب از فعالیت منع شده اند.

ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (ICCPR) را امضا کرده است. این کنوانسیون کشورهای امضاکننده را ملزم به احترام به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، از جمله حق آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق رای و حق برخورداری از محاکمه عادلانه می کند.

با توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره اخیر ٢٠١٣ -٢٠١٢ ، بعید بنظر میرسد انتخابات امسال سرنوشت بهتری در مقایسه با انتخابات چهار سال پیش داشته باشد. بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، وکلا، نمایندگان اتحادیه های کارگری و فعالان سیاسی بدلیل عقایدشان در این دوره زندانی شده اند. گزارش هایی مبنی بر شکنجه در این زندان ها منتشر شده و تعداد اعدام ها در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل می نویسد: "متاسفانه شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران وجود ندارد."

با توجه به چنین زمینه ای، شما را به انجام اقداماتی فرا می خوانیم که می تواند به گشایش فضای سیاسی کشور و افزایش میدان عمل نیروهای اصلاح طلب در داخل و خارج از ایران که مایلند از ظرفیت های انتخابات برای تغییرات دمکراتیک در کشور استفاده کنند کمک کند.

 چند پیشنهاد مشخص:

١. از مقامات ایران بخواهید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به نقض حقوق بشر در کشور پایان دهد و اولین گام به سوی انتخابات آزاد را از طریق آزادی نامزدهای ریاست جمهوری دوره گذشته آقای میر حسین موسوی و آقای مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی بردارد.

٢. از مقامات ایران، بویژه از وزیر کشور و رییس قوه قضاییه* بخواهید طبق مصوبات کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، اجازه دهند مخالفان در انتخابات شرکت کنند.

٣. سفیر ایران در سوئد را به وزارت امور خارجه فرا بخوانید و از طریق او از مقامات این کشور بخواهید به کنوانسیون سازمان ملل متحد احترام گذارد، انتخابات آزاد برگزار کند و زندانیان سیاسی را آزاد کند.

این اقدامات می توانند در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ شود و همراه با دیگر دولتها و احزاب سیاسی اتحادیه اروپا انجام شود. سوئد و رهبران آن تجارب زیاد و ارزشمندی در پشتیبانی از گسترش دموکراسی در جهان دارند. ما بر این باوریم که سوئد با کمک این دانش و تجربه می تواند نقش مهمی در تقویت دموکراسی در ایران داشته باشد. بنظر ما دموکراسی را نمیتوان از خارج، چه از طریق دخالت نظامی و چه غیر نظامی در کشور برقرار کرد. اما معتقدیم که حمایت بین المللی برای دست یافتن جنبش دموکراسی خواهی ایران به اهداف خود ضروری است.

 * آقای مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران است.

افزودن نظر جدید