روند تحولات انتخاباتی به نفع سعید جلیلی است

 

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در روز آخر ثبت نامکاندیداهای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد و حالا به عنوان یکی ازکاندیداهای مطرح منتظر اعلام رای شورای نگهبان و البته 24 خرداد ماه است.

امیر محبیان تحلیلگر مسایل سیاسی، در گفت و گو با عصرایران معتقد است که اوضاع بهنفع سعید جلیلی پیش می رود، آن گونه که حتی خود او هم فکرش را نمی کرد.

تحلیل تان از حضور سعید جلیلی در انتخاباتچیست؟
در شرایطی که چهره های مختلف برای حضور در انتخابات ثبت نامکردند، ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند اتفاق عجیبی باشد.

اما تا پیش از ثبت نام کمتر حرف و حدیثی دربارهکاندیداتوری‌اش شنیده می‌شد و حتی گفته می شد که وی قصد کاندیداتوریندارد.
باید گفت سعید جلیلی مثال آن کسی است که با این که دیر رسید ازبقیه چهره‌هایی که زودتر و البته پرشورتر وارد فضای انتخاباتی شده بودند، مطرح‌ ترشد.

مطرح‌تر؟
بله، درشرایطی که همه منتظر اعلام رای شورای نگهبان در خصوص صلاحیت‌ها هستند، سعید جلیلییکی از کاندیداهای شاخص انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به شمار می‌رود و از مابقیتلاشگران جلو زده است.

البته جلیلیرغبتی برای کاندیداتوری نشان نمی‌داد.
این که او تمایلی برای ورود بهانتخابات نداشت، واقعیتی است که همه به آن اشراف دارند. بنده بر این باورم که درفضای نا امیدی اصول‌گرایان و در لحظه آخر به عنوان آخرین احتمال در حالی که خودشتمایلی چندان نشان نمی‌داد، از سوی حامیان و همفکرانش به صحنه فرستاده شد تا فرصتیباشد علاوه بر فرصت‌های موجود.
واقعیت موجود این است که جلیلی پیش از ثبتنام گمان نمی‌کرد که کاندیداتوری‌اش تا به این حد مورد توجه فضای انتخاباتی قراربگیرد و همچنین باید گفت که اهالی سیاست هم چنین جوی را پیش بینی نمی‌کردند. درواقع می‌توان این‌طور گفت شرایطی  که برای احمدی نژاد در سال 84 اتفاق افتاد اینبار درباره جلیلی در حال تکرار است.

سعید جلیلی کاندیدای کدام گروهاست؟
نمی‌توان چهره ای که به عنوان دبیر در شورای علی امنیت ملیعضویت دارد را منتسب به جناح یا گروهی بدانیم. البته می‌توان گفت که دانشگاه امامصادق(ع) حزب نامریی است که جلیلی در آن عضویت دارد.

او برای انتخابات مدنظر جبهه پایداری بود، چرا همکاریبا آن‌ها را نپذیرفت؟
سعید جلیلی تشخیص داد تا به عنوان کاندیدایمستقل وارد شود و هیچ کس نمی‌تواند این مسئله را تصمیمی غیرمنطقی تلقی کند. همچنینباید گفت که مدل فکری جلیلی همخوانی چندانی با آنچه جبهه پایداری به آن معتقد وپایبند است، ندارد.

اما برخی اعضای جبههپایداری بعد از انصراف لنکرانی حمایت خود را از او اعلام کردهاست.
ببینید! لنکرانی و همچنین جبهه پایداری، سعید جلیلی را موردتایید خود می‌بینند و به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند تا حمایتش کنند. اما این دلیلنمی‌شود که جلیلی هم آن‌ها را به همان اندازه قبول داشته باشد.

یعنی مقبولیت یک طرفه؟
عرض بنده ایناست که آنقدر که آن‌ها جلیلی را قبول دارند، جلیلی تفکر خود را با آن‌ها همساننمی‌بیند.

با این شرایط چه واکنشی بهاعلام حمایت پایداری‌ها نشان خواهد داد؟
جلیلی حمایت هیچ شخص و گروهیرا رد نخواهد کرد.

می‌توان گفت جلیلییکی از کاندیداهای پر شانس انتخابات است؟
مجموع اتفاق‌هایی که در اینچند روز افتاد، موجب شده تا بتوان با قاطعیت گفت که سعید جلیلی شانس زیادی برایبرنده شدن دارد.

کناره گیری کاندیداهایمطرح اصولگرایی به نفع او بعید است یا محتمل؟
هیچ چیز مشخص نیست. باید منتظر ماند و دید اصولگرایان به چه نتیجه ای خواهند رسید.

امکان دارد با گروهی ائتلاف کند؟
بعضیاز گروه‌ها با او ائتلاف خواهند کرد، فعلاً او تلاش برای لابی کردن را بر اساسارزش‌هایش زشت و در مسیر قدرت پرستی می‌داند ولی به مرور و در آینده احتمالاً او همبه این روش‌ها روی خواهد آورد.

جلیلیروی چه قشری از مردم برای رای حساب می‌کند؟
نیروهای انقلابی، جبههرفته‌ها و نیروهای ولایی به عنوان هسته مرکزی و فعال و نیروهای اصول‌گرای سیاسیکسانی هستند که به احتمال زیاد رای های خود را به نام سعید جلیلی خواهندنوشت.

سابقه مدیریتی جلیلی کم است، ایننمی‌تواند برای او فاکتور منفی باشد؟
عدم تجربه مدیریتی حتماً برایاو نکته منفی است. اما این نقطه ضعف در کنار بعضی نقاط مثبت دیگر باید ملاحظه شود ودر نهایت باید دید که چه انتظاری از او در این نقش جدید می‌رود. آن نقطه منفی هم بهاحتمال زیاد با کمک تیمی مناسب حل خواهد شد.

درباره سعید جلیلی حرفی ماندهاست؟
بله. او تا هفته پیش حتی فکرش را هم نمی‌کرد که در چنین موقعیتیقرار بگیرد.

منبع: 
عصر ایران

افزودن نظر جدید