جای خالی یک امضا (مصاحبه‌ اخبار روز با رفیق علی پورنقوی)

اخبار روز: روز جمعه ۱۷ خرداد، بیانیه ای تحت عنوان «با سازماندهی مقاومت مدنی، برای تحریم انتخابات فرمایشی متحد شویم!» منتشر شد. این بیانیه را حزب دمکرات کردستان ایران، کومه‌له، اتحاد فدائیان خلق، جمهوری خواهان دمکرات و لائیک و شورای موقت سوسیالیستهای چپ امضا کرده اند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با دو تشکل از این پنج تشکل در پروسه ی وحدت تشکیلاتی و با سه حزب و گروه دیگر نیز دارای مناسبات نزدیکی است و بارها بیانیه های مشترکی با آن ها امضا کرده است. عدم امضای این نامه از سوی سازمان فدائیآن خلق (اکثریت) با پرسش ها و ابراز نگرانی هایی مواجه شد که بخشی از آن را خوانندگان اخبار روز به ما منتقل کردند. 
علی پورنقوی مسئول روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به چند پرسش اخبار روز در این باره پاسخ داده است. 

اخبار روز: پنج حزب و سازمان جمهوریخواه و سکولار اپوزسیون با امضای اعلامیه مشترک مردم را به عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده اند. نام سازمان شما در کنار این پنج جریان اپوزسیون که سابقه همکاری طولانی باهم داشته اید، دیده نمی شود. چرا سازمان فدائیان خلق ایران –اکثریت این اعلامیه را امضا نکرده است؟ 

علی پورنقوی: دلیل این که چرا سازمان اعلامیه ی مورد نظر را امضا نکرده، این است که اعلامیه ی مذکور موضع تحریم "انتخابات" پیش رو را برگزیده است، در حالی که نظر شورای مرکزی سازمان اعلام عدم شرکت سازمان در انتخابات بوده است. 
می دانید هستند نیروهای سیاسی ای، از جمله سازمان ما، که این دو موضع را متمایز می دانند و تمایز آنها را هم با ارزیابی که از مناسبات خود و مردم دارند، توضیح می دهند. از این قرار "تحریم انتخابات" مستلزم وجود چنان رابطه ی فعالی است که به موجب آن دعوت نیروی سیاسی به تحریم، در مردم نیز بازتاب عملی و واقعی نسبی می یابد. در حالت دوم، نیروی سیاسی مفروض به اعلام عدم شرکت خود در انتخابات اکتفا می کند و دست بالا دیگر نیروهای سیاسی را به موضع مشابه دعوت می کند. 
با این حال باید تصریح کنم که توضیح فوق یک توضیح "ابتدا به ساکن" است؛ یعنی تا آنجا معتبر است که شما صرفاً به مقایسه ی موضع اخذشده در اعلامیه و موضع سازمان دست می زنید. 

اخبار روز: تا آنجا که ما اطلاع داریم سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و امضا کنندگان اعلامیه مشترک درارزیابی از اوضاع سیاسی کشور، غیردمکراتیک بودن انتخابات و هدف حکومت از تسویه گسترده کاندیدا های ریاست جمهوری اختلاف نظر اساسی ندارند، آیا راه حلی برای کنار آمدن باهم و اتخاذ یک موضع مشترک نبود؟ 

علی پورنقوی: نکته ی مهمتر، نکته ی طرح شده در همین سئوال شما است. نه ادبیات سازمان ما با لفظ تحریم و اخذ موضع تحریم بیگانه است و نه شناخت و اطلاع ما از نیروهای امضاکننده ی اعلامیه، حاکی از آن که آنان برای نیل به تفاهم بی علاقه اند و فاقد آمادگی. چه در دیدار نخستینی که بین چندتن از رفقای مسئول سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – که تدوین کننده ی متن اولیه ی اعلامیه برای برآمد مشترک بودند – و دو تن از مسئولان سازمان انجام شد، و چه در آخرین گفتگوی میان من و رفیق مسئول روابط عمومی سازمان نامبرده، طرفین بر این نکته که قطعاً راه حلی برای "کنار آمدن و برآمد مشترک وجود دارد" توافق داشتند. عدم حصول این توافق ابداً ناشی از رسیدن به بن بست در جستجوی راه حلهای ممکن برای تفاهم نبود. واقعیت این است که در مجموعه اشتغالات هریک از سازمانها امکانی برای نشستی مشترک و جستجوی مذکور فراهم نشد. 
این را هم باید اضافه کنم که پس از انتشار مواضع جداگانه هر یک از سازمانهائی که اعلامیه را امضا کرده اند و نیز سازمان ما، با توجه به اشتراکات بسیار میان این مواضع، ما بر این نظر بودیم که صدور یک اعلامیه ی مشترک می تواند تا چند روز قبل از انتخابات هم واقع شود. به نظرمی رسد که سازمانهای امضاکننده اعلامیه ارزیابی دیگری از لحظه ی مناسب برای برآمد مشترک داشته اند. 

اخبار روز: اعلامیه اخیر شورای مرکزی سازمان شما در باره انتخابات با این عنوان منتشر شده: "انتخابات، مهندسی شده، فرمایشی و به سود ولایت فقیه است، ما شرکت نمی کنیم!" با توجه به این موضع، این توضیحات قانع کننده است که شما نتوانید با آن پنج تشکل دیگر به تفاهم برسید؟ 
بر این نظر هستید که نباید مردم را علیه «انتخابات فرمایشی» بسیج کرد؟ 

علی پورنقوی: آری، چند و چون مناسبات فعلی میان نیروهای اپوزیسیون و مردم، مناسباتی برای بسیج در جهت عدم شرکت در انتخابات نیست. البته ممکن است که حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران ارزیابیهای دیگری در این باره داشته باشند. 
اما، چنان که پیشتر اشاره کردم، فرصتی برای این که این موضوعات بین ما و دیگران به بحث گذاشته شود، فراهم نشد. پس می خواهم بگویم که این نکته که آیا امروز باید مردم را علیه انتخابات فرمایشی بسیج کرد یا خیر، یک گمانه زنی در مورد دلیل عدم امضای اعلامیه مورد نظر است و نه یک دلیل متقن.

منبع: اخبار روز

 

منبع: 
اخبار روز

افزودن نظر جدید