پیرامون آسیبهای اجتماعی

مصاحبه تلویزیون "سرزمین جاوید" با رفیق یدالله بلدی

تلویزیون "سرزمین جاوید" مصاحبه ای داشته است با رفیق یدالله بلدی، پزوهشگر دردها و آسیبهای اجتماعی- مسائلی همچون فحشا، کودکان خیابانی، اعتیاد، ... - با مکث ویژه بر مسئله فحشا در ایران. در لینک زیر از دقیقه 26 می توانید این مصاحبه را بشنوید.

Moshiri_071213 چه تعداد جاسوس خارجی‌ برای ما کشف کرده اند

منبع: 
سرزمین جاوید

افزودن نظر جدید