یادمان فاجعه‌ی ملی

گفت: اگر در سوک‌شان

ابر شب ‌خواهد گریست،

هفت دریای جهان، یک قطره باران بایدش

                                   (شفیعی کدکنی)

یادمان فاجعه‌ ملی

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، گروه  کار پالتالکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در گرامی‌داشت یاد یاران و در راستای پرداختن به ابعاد سیاسی و  اجتماعی این فاجعه چند برنامه‌ ویژه را تدارک دیده است.

اولین برنامه با عنوان "یادمان" یازدهم آگوست ۲۰۱۳ از ساعت ۲۰- ۲۳ به وقت اروپای مرکزی (بیستم مرداد ماه ۱۳۹۲، از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران) برگزار می‌گردد. اين برنامه، روایت‌های شخصی هم‌وطنانی است که در این فاجعه عزیزی را از دست داده‌اند و یا از شاهدان، بازماندگان و دادخواهان آن کشتار خونین هستند.

مهمانانی که برای ما از آن روزها می‌گویند: بانو صابری، عفت ماهباز، مرسده محسنی، خاطره‌ معینی، بهاره منشی رودسری، کيوان اسکی، حسن جعفری، حسن زهتاب، رضا کاویانی،  مسعود فتحی، و...

 زمان: ۱۱ آگوست ۲۰۱۳ از ساعت ۲۰- ۲۳ به وقت اروپای مرکزی (بیستم مرداد ماه ۱۳۹۲، از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران)

مشخصات اتاق: Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

گروه کار پالتالکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بخش: 

افزودن نظر جدید