يادمان بیست وپنجمین سالگرد کشتار سال ۱۳۶۷

يک ويدئو کليپ در بزرگداشت 25- امين سالگرد فاجعه ملی


تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید