پيرامون بحران سوريه، سياست سازمان نسبت به دولت حسن روحانی و کشتار در کمپ اشرف

گفتگو با بهروز خليق* (١٢) مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

- در اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان حمله نظامی امريکا به سوريه با جمهوری اسلامی ارتباط داده شده است، از نظر سازمان شما چه ارتباطی بين آن دو وجود دارد و ايران چه نقشی در حل بحران سوريه می تواند بازی کند؟

توافق نامه بين امريکا و روسيه حمله نظامی به سوريه را به حالت تعليق درآورده و روندها در سوريه وارد مسير ديگری شده است. اما تعليق حمله نظامی به معنی حل بحران سوريه نيست. جنگ در سوريه هم چنان ادامه دارد و قربانی می گيرد.  

به نظر ما بحران سوريه راه حل نظامی ندارد و حمله نظامی وضعيت را در منطقه پيچيده تر کرده و گرهی بر گره های موجود خواهد افزود. برای ما به عنوان سازمان سياسی ايرانی، نگرانی ديگری هم وجود دارد. سوريه متحد استراتژيک جمهوری اسلامی است. گردانندگان حکومت ايران سوریه را خط مقدم مقاومت عليه اسرائیل و مسیری برای رساندن سلاح به حزب‌الله لبنان می‌دانند. جمهوری اسلامی تا کنون با حمايت های بی دريغ خود از رژيم بشار اسد از جمله کمک های تسليحاتی و مالی، همکاری های امنیتی و اعزام نیرو به سوريه، در تداوم حيات رژيم مستبد اسد نقش جدی داشته است. ما نگران فرو رفتن هرچه بيشتر جمهوری اسلامی در باتلاق سوريه هستيم. فرماندهان سپاه و نيروهای افراطی از وارد شدن جمهوری اسلامی در جنگ سوريه واهمه ندارند. قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس در مجلس خبرگان به صراحت اعلام کرد که غرب می خواهد خط مقدم مقاومت را بشکند و ما تا آخر از سوريه حمايت خواهيم کرد. ساير فرماندهان سپاه هم مواضع مشابه او اتخاذ کرده اند.

با کشيده شدن هرچه بيشتر پای جمهوری اسلامی به ورطه هولناک جنگ سوريه، وضعيت منطقه و صحنه سياسی کشور ما تغيير خواهد يافت. دشمنان ايران در منطقه کم نيستند. دولت اسرائيل مترصد حمله به ايران است. بعد از انتخابات رياست جمهوری فضای مساعدی برای گفتگو و مذاکره برای حل بحران هسته ای و رفع تحريم ها فراهم آمده است. با غرق شدن جمهوری اسلامی در جنگ سوريه و حمايت همه جانبه از بشار اسد، می تواند به تغيير فضای موجود منجر گشته و تقابل حکومت ايران و غرب را تشديد کند.

ما در اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی نسبت به فرو رفتن جمهور اسلامی در باتلاق سوريه هشدار داديم. به باور ما راه حل بحران سوريه، سياسی است. پيشنهاد روسيه تا مدتی خطر حمله نظامی را منتفی ساخته اما بحران سوريه هم چنان پا برجا است. جمهوری اسلامی روی رژيم اسد نفوذ زيادی دارد. لازم است از نفوذ خود بهره گيرد و اسد را تحت  فشار بگذارد تا به راه حل سياسی تن دهد. غرب به جهت عدم اعتماد به اپوزيسيون سوريه، درصدد تغيير کليت حکومت و روی کار آمدن نيروهای افراطی در سوريه نيست. گره بحران سوريه در حال حاضر به بشار اسد بر می گردد. مذاکره طرف های درگير در سوريه، کنار رفتن بشار اسد و برگزاری انتخابات آزاد می تواند راه گشای بحران سوريه باشد.

- دولت حسن روحانی چند هفته است که کار خود را شروع کرده است. ارزيابی شما از روحانی و کابينه او چيست؟ آيا او با سياست های اعتدالی قادر به حل بحران ها و برون بردن کشور از وضعيت بحرانی خواهد شد؟

ما براين نظريم که کشور ما با شکاف ها و بحران های عميقی روبرو است. غلبه بر بحران ها و حل شکاف های اجتماعی مستلزم  تغييرات پايه ای از جمله جدائی دين و دولت، حذف نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و تغيير قانون اساسی است. اما در حال حاضر برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، ضرورت دارد که سياست های کلان حکومت که کشور ما را به فلاکت سوق داده است، تغيير پيدا کند. اما نه روحانی نيروی چنين تغييری است و نه به او اجازه و امکان چنين تغييرات از جانب راس قدرت داده می شود. علی خامنه ای بر درست بودن سياست های کلان جمهوری اسلامی تاکيد دارد و روحانی هم نمی خواهد و نمی تواند سیاست های کلان جمهوری اسلامی را تغییر دهد. او می خواهد آن ها را تعدیل کند. او نيروی اعتدال است و به سياست های اعتدالی باور دارد. اما روحانی در پيشبرد سياست های اعتدالی و انجام وعده های انتخاباتی هم با موانع و مشکلات جدی روبرو است. او هرگامی که بر می دارد و يا به هر انتخابی که دست می زند، با مخالفت نيروهای افراطی روبرو می گردد.

موفقيت روحانی برای رفع موانع و پيشبرد برنامه هايش، بستگی مستقيم به اين دارد چگونه او از امکاناتی که در دست دارد برای تحقق برنامه انتخابيش بهره گيرد و تا چه اندازه در مقابل نيروی افراطی بايستد. نيروی تغيير در جامعه انتظار دارد که روحانی به فشارهای نيروهای افراطی تمکين نکند و در مقابل آن ها پايداری نشان دهد و مشکلات و موانع را به صراحت با مردم در ميان بگذارد. روحانی با چانه زنی در بالا نمی تواند برنامه هايش را پيش ببرد. اگر روحانی به چانه زنی در بالا اکتفا کند و به اشکال مختلف پای نيروی تغيير در جامعه را در معادلات قدرت و عقب نشاندن نيروهای افراطی به ميان نکشد، اگر فشارهای امنيتی را از دوش فعالين جنبش های اجتماعی بر ندارد و فرصت های مساعد را برای سازمان يابی گروه های اجتماعی و گسترش نهادهای مدنی فراهم نياورد، در پيشبرد برنامه هايش ناکام خواهد ماند.

روحانی در چينش کابينه امتيازهای قابل توجه ای به راست سنتی داد. او تيم سياسی را به راست سنتی واگذار کرد و مصطفی پور محمدی را که دستش به خون هزاران مبارز آغشته است، به عنوان وزير دادگستری معرفی کرد. در مقابل اين امتيازدهی های حسن روحانی، راست سنتی به سه کانديدای او که از ميان اصلاح طلبان برگزيده بود، رای نداد. اما روحانی با برخی برگماری ها و با سرپرستی هائی که برای سه وزارتخانه تعيين کرد، نشان داد که مصمم به پيشبرد برنامه هايش است.

- سياست شما نسبت به دولت روحانی چيست؟

تمرکز برنامه روحانی روی حوزه اقتصادی و سياست خارجی است. او در اين دو حوزه تيم کارا و توانمندی را انتخاب کرده است. روحانی بر خلاف اصلاح طلبان، توسعه سياسی را در برنامه خود قرار نداده است. او در اين زمينه می خواهد به حداقل ها از جمله کاهش فشارهای امنيتی و فراهم آوردن شرايط مساعد برای ايجاد تشکل های صنفی اکتفا کند. با اين وجود می توان در شرايط کنونی مهار بحران اقتصادی، حل بحران هسته ای و کاستن از فشار تحريم های اقتصادی و شکستن فضای امنيتی و فراهم آوردن فضای تنفس برای فعالين سياسی و مدنی را گام مثبت تلقی کرد.  

سازمان ما با حفظ موضع انتقادی، در مواردی که روحانی به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و يا سياست های معقولانه  و در جهت تامين منافع ملی پيش برد، استقبال خواهد کرد. برخورد ما با دولت روحانی، مطالبه محور خواهد بود. ما در ضمن طرح مطالبات، بر اجرای برنامه و وعده های انتخاباتی حسن روحانی از جمله رعایت حقوق و آزادی های مدنی مردم، پاسخ گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد و شکستن فضای امنيتی پای خواهيم فشرد.

ما در اين شرايط بر تقويت جامعه مدنی و جامعه سياسی تاکيد داريم. ما از فعالين سنديکائی خواهيم خواست که برای ايجاد سنديکاهای کارگری گام بردارند، فعالين جنبش زنان را مورد خطاب قرار دهيم که بر فعاليت خود برای کسب حقوق زنان بيافزايند، از دانشجويان خواهيم خواست که تشکل های دانشجوئی را احياء کنند و بر فعاليت های صنفی بيافزايند، به روزنامه نگاران مراجعه کرده و از آن ها خواهيم خواست که برای شکستن سد سانسور و احياء انجمن روزنامه نگاران گام بردارند و از فعالين جامعه مدنی خواهيم خواست برای احياء و شکل دادن سازمان های غيردولتی گام بردارند.

بعد از انتخابات اندکی از فشار سنگين نهادهای سرکوب کاسته شده است. کاهش فشارها می تواند فضاهائی هر چند اندک برای فعالين سياسی و مدنی، روزنامه نگاران، زنان، دانشجويان و کارگران فراهم آورد که بتوانند نفس بکشند و برای تحقق مطالبات شان به کوشند و در جهت ايجاد و يا فعال کردن تشکل های صنفی گام بردارند و برای بازتر کردن فضای سياسی و اجتماعی بکوشند.

- جوانبی از مواضع سازمان نسبت به روحانی در اعلاميه ها و بيانيه ها هيئت سياسی ـ اجرائی آمده است، با اين مواضع، چرا در انتخابات رياست جمهوری شرکت نکرديد؟

عدم شرکت ما دلايل منطقی داشت. انتخابات غير آزاد و مهندسی شده بود، برای اپوزيسيون امکان مشارکت وجود نداشت، راه مشارکت چهره های شاخص اصلاح طبان بسته بود و حتی رفسنجانی هم رد صلاحيت شده بود. برای  مردم فقط امکان انتخاب از ليست چيده شده توسط حکومت وجود داشت. به علاوه فضای امنيتی سنگين بر انتخابات حاکم بود که امکان تحرک از فعالين سياسی و مدنی را به درجات زياد سلب کرده بود.

ما بر اين باوريم که بايد نسبت به چنين انتخاباتی موضع اعتراضی داشت. ما در اين اعتراض تنها نبوديم. چنانچه در بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی آمده است، چندين ميليون از واجدين شرايط که بخش مهمی از آن جزو نيروهای جنبش سبز به حساب می ايند، در انتخابات شرکت نکردند. عدم شرکت چند ميليون در انتخابات نشان از وجود نيروی اعتراض وسيع در جامعه نسبت به انتخابات غير آزاد و غير دمکراتيک و مهندسی شده است. موضع اعتراض نسبت به انتخابات با مشخصات گفته شده، به سود روندهای دمکراتيک در کشور است. رژيم بايد بدانند نيروی وسيعی در جامعه وجود دارد که حاضر نيست به چنين انتخاباتی تن دهد.

- عده ای از اعضای سازمان شما با امضای اعلاميه ای از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. در حالی که سياست سازمان عدم شرکت بود. سازمان با آن ها چه برخوردی کرد؟

شورای مرکزی اقدام اين رفقا را در دستور کار خود گذاشت و قراری با اين مضمون تصويب کرد:

ـ سازماندهی و امضاء اعلاميه جمعی، سازماندهی اراده ای مغاير با مواضع سازمان در بيرون از سازمان است و نقض موازين اساسنامه به حساب می آيد.

ـ شورای مرکزی اقدام رفقائی را که در تدوين و سازمان گری اعلاميه نقش داشتند، نقض آشکار موازين اساسنامه می داند و به اين رفقا اخطار می دهد و از آن ها می خواهد که از تکرار نقض اساسنامه خودداری کنند.

ـ شورای مرکزی به رفقای امضاء کننده اعلاميه به جهت نقض اساسنامه تذکر می دهد و از بيان انتقاد برخی رفقا مبنی بر بی توجهی به اساسنامه استقبال می کند و از رفقای سازمان می خواهد که به پرنسيپ های سازمانی پای بند بمانند و اساسنامه سازمان را رعايت کنند.

به نظر شما حمله به کمپ اشرف و کشتار مجاهدين را چه نيروئی سازمان داده بود؟ چرا سازمان مجاهدين حاضر به گفتگو با ساير نيروهای سياسی نيست؟

بيانيه سپاه، گزارش قاسم سليمانی به مجلس خبرگان، مصاحبه سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه به وضوح نشان می دهد که سپاه قدس نقشه و برنامه کشتار مجاهدين را طراحی کرده و در همکاری با نيروهای عراقی آن را پيش برده است. مجاهدين در اين حمله ضربه سنگينی خوردند. ٥٢ مجاهد که عده ای از آن ها از رهبری مجاهدين بودند، کشته شدند و تعدادی به گروگان گرفته شدند.

سپاه با وقاحت تمام بلافاصله بعد از کشتار بيانيه داد و از اين کشتار اظهار شادمانی کرد. حسین سلامی کشتار افراد غيرمسلح و بی دفاع را موفقيت بزرگ به حساب آورد. او گفت: "حمله به پادگان اشرف... اتفاقی بسیار بزرگ تر از عملیات‌های سال‌های گذشته بود. تاثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین (مجاهدین خلق) بیشتر از عملیات مرصاد است".

ما اين اقدام جنايت کارانه را محکوم کرديم و خرسنديم از اينکه تعداد زيادی از سازمان های سياسی و فعالين سياسی و مدنی هم اين کشتار را محکوم کردند. اين امر نشانه بلوغ فکری در صفوف نيروهای اپوزيسيون ايران است. بخش اعظم نيروهای اپوزيسيون منتقد و يا مخالف نگرش ها، مواضع و عمل کرد سازمان مجاهدين خلق هستند. با اين وجود آن ها به درستی حوزه مسائل حقوق بشر را از مواضع و عمل کرد مجاهدين جدا کرده و حمله به کمپ اشرف و کشتار مجاهدين را محکوم کردند. اما رهبری مجاهدين باز از اين فرصت برای گفتگو با ساير نيروهای اپوزيسيون بهره نگرفت. مجاهدين از گفتگو با ساير نيروهای سياسی امتناع دارند. آن ها خودشان را در ميان نيروهای اپوزيسيون منزوی کرده اند و حاضر نيستند در حوزه عمومی که در بين نيروهای اپوزيسيون شکل گرفته است، مشارکت کنند، به سئوالات عديده پاسخ گويند، از روندهای مثبت در درون اپوزيسيون تاثير بپذيرند و در شکل گيری گفتمان مشترک سهيم شوند. بی شک گفتگو با ساير نيروهای اپوزيسيون به شکستن نگرش، فرهنگ و رفتار اقتدارگرا و تماميت خواه در درون سازمان مجاهدين کمک خواهد کرد. اقتدارگرائی و تماميت خواهی چه در حکومت و چه در صفوف اپوزيسيون، آينده ای ندارد. مجاهدين در انزوای خود به سادگی قادر نخواهند شد از نگرش، فرهنگ و رفتار اقتدارگرائی و تماميت خواه فاصله بگيرند. نخستين گام برای غلبه بر آن، گشودن باب گفتگو با ساير نيروهای سياسی، مشارکت در حوزه عمومی نيروهای اپوزيسيون و اجتناب از درشت گوئی عليه منتقدين است. مجاهدين بايد بپذيرند انتقاد از مواضع آن ها به معنی خصومت با آن ها نيست.

خبرها حاکی از آن است که کمپ اشرف با اين رويداد خونين بسته شد. اميدواريم با بسته شدن اشرف، مجاهدين به بازبينی نگرش ها، مواضع و عمل کردشان به نشينند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* برای تحليل رويدادهای سياسی، طرح مواضع سياسی و برنامه ای سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، فراهم آوردن امکان گفتگوی متقابل با فعالين سياسی و گسترش ارتباط با آنها و پاسخ به سئوالات مطروحه در مورد سازمان و مواضع آن، برنامه "گفتگو" به خواست کنگره دوازدهم سازمان تهيه و انتشار می يابد. برای تماس و طرح سئوالات:

آدرس ايميل:

goftgou@fadai.org

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام !

گزیده هایی دلخواه از متن مصاحبه جناب آقای خلیق :

بحران سوريه :

- توافق نامه بين امريکا و روسيه حمله نظامی به سوريه را به حالت تعليق درآورده
- جنگ در سوريه هم چنان ادامه دارد و قربانی می گيرد.
- سوريه متحد استراتژيک جمهوری اسلامی است.
- جمهوری اسلامی .... در تداوم حيات رژيم مستبد اسد نقش جدی داشته است.
- نگران فرو رفتن هرچه بيشتر جمهوری اسلامی در باتلاق سوريه هستيم.
- فرمانده سپاه قدس ... ما تا آخر از سوريه حمايت خواهيم کرد.
- دشمنان ايران در منطقه کم نيستند. دولت اسرائيل مترصد حمله به ايران است.
- غرق شدن جمهوری اسلامی در جنگ سوريه ... می تواند ... تقابل حکومت ايران و غرب را تشديد کند.
- پيشنهاد روسيه تا مدتی خطر حمله نظامی را منتفی ساخته
- غرب ... درصدد تغيير کليت حکومت ... در سوريه نيست.
- کنار رفتن بشار اسد و برگزاری انتخابات آزاد می تواند راه گشای بحران سوريه باشد.
.......
دولت روحانی:

- کشور ما با شکاف ها و بحران های عميقی روبرو است
- سياست های کلان حکومت کشور ما را به فلاکت سوق داده است
- روحانی هم نمی خواهد و نمی تواند سیاست های کلان جمهوری اسلامی را تغییر دهد
- مصطفی پور محمدی را که دستش به خون هزاران مبارز آغشته است، به عنوان وزير دادگستری معرفی کرد
- می توان در شرايط کنونی مهار بحران اقتصادی، حل بحران هسته ای و کاستن از فشار تحريم های اقتصادی و شکستن فضای امنيتی و فراهم آوردن فضای تنفس برای فعالين سياسی و مدنی را گام مثبت تلقی کرد
- ز فعالين سنديکائی خواهيم خواست که برای ايجاد سنديکاهای کارگری گام بردارند
- از فشار سنگين نهادهای سرکوب کاسته شده است
- انتخابات غير آزاد و مهندسی شده بود
- فضای امنيتی سنگين بر انتخابات حاکم بود
........
حمله به کمپ اشرف و کشتار مجاهدين :

- ما اين اقدام جنايت کارانه را محکوم کرديم
- بخش اعظم نيروهای اپوزيسيون منتقد و يا مخالف نگرش ها، مواضع و عمل کرد سازمان مجاهدين خلق هستند
- رهبری مجاهدين باز از اين فرصت برای گفتگو با ساير نيروهای اپوزيسيون بهره نگرفت
- حاضر نيستند ... از روندهای مثبت در درون اپوزيسيون تاثير بپذيرند
- اقتدارگرائی و تماميت خواهی چه در حکومت و چه در صفوف اپوزيسيون، آينده ای ندارد.
- اميدواريم با بسته شدن اشرف، مجاهدين به بازبينی نگرش ها، مواضع و عمل کردشان به نشينند.
.............
گزیدهء گزیده ها :

- سوريه متحد استراتژيک جمهوری اسلامی است.
- جمهوری اسلامی .... در تداوم حيات رژيم مستبد اسد نقش جدی داشته است.
- سياست های کلان حکومت کشور ما را به فلاکت سوق داده است
- انتخابات غير آزاد و مهندسی شده بود
- بخش اعظم نيروهای اپوزيسيون منتقد و يا مخالف نگرش ها، مواضع و عمل کرد سازمان مجاهدين خلق هستند
- اميدواريم با بسته شدن اشرف، مجاهدين به بازبينی نگرش ها، مواضع و عمل کردشان به نشينند.
................

مطلوب حکومتیان از متن مصاحبه :

- بخش اعظم نيروهای اپوزيسيون منتقد و يا مخالف نگرش ها، مواضع و عمل کرد سازمان مجاهدين خلق هستند
- اميدواريم با بسته شدن اشرف، مجاهدين به بازبينی نگرش ها، مواضع و عمل کردشان به نشينند
.............

مطلوب مجاهدین خلق ایران از متن مصاحبه :

- سياست های کلان حکومت کشور ما را به فلاکت سوق داده است
- سوريه متحد استراتژيک جمهوری اسلامی است
..........

فینالیست ها در متن مصاحبه از طرف :
مجاهدین خلق ایران :
- سياست های کلان حکومت کشور ما را به فلاکت سوق داده است
جمهوری اسلامی :
-اميدواريم با بسته شدن اشرف، مجاهدين به بازبينی نگرش ها، مواضع و عمل کردشان به نشينند
...............

نتیجه مطلوب فینال :

- تغییر حکومتِ فلاکت آورِ جمهوری اسلامی ( با یا بدونِ "بازبينی مجاهدین در نگرش ها، مواضع و عمل کردشان" ) .

لطفا با توجه به دوربینهای پیشرفته ای که وجود دارد لطفا از سخنگویان سازمان عکسهای قشنگ، شیک و شفاف بگیرید و آنها را در نشریات منتشر کنید نه عکسهای مات و با کیفیت پایین را. با تشکر از زحمات دوستان و رفقا