سازمانهای سیاسی در مواجهه با فاجعۀ ملی (2)

گفتگو با علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، پیرامون فاجعۀ ملی

در ادامۀ برنامه های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت ۲۵-مین سالگرد فاجعۀ ملی، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه ای انجام شده است با آقای علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت).

 

افزودن نظر جدید