گفتگو با بهروز خليق، پيرامون دولت حسن روحانی و مواضع ما

گفتگو با بهروز خليق، پيرامون دولت حسن روحانی و مواضع ما    

 در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

 جمعه ٤ اکتبر ۲۰۱۳ (١٢ مهر ۱۳۹۲) از ساعت ۰۰.٢٠ تا ۰۰.۲٣ شب به وقت اروپای مرکزی

 آدرس اتاق: irAn fadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

 

بخش: 

افزودن نظر جدید